Skip to main content

Také v České republice od března dojde ke zdražení ceny mýta, nicméně podle společnosti PST CLC Mitsui-Soko to nemusí automaticky znamenat zdražení ceny přeprav. „V ČR je zdražení mýta minimální, proto se toto zdražení snažíme nepromítat do cen. Využíváme vozidla s emisní třídou EURO VI, u které je navýšení nejmenší, tím pádem nejsme nuceni v tuto chvíli zdražení promítat do cen,“ konstatuje Jan Bláha, ředitel přeprav společnosti PST CLC Mitsui-Soko.

Jiná situace je například v Německu, kde bylo navýšení ceny mýta razantnější a bylo ho proto nutné promítnout do cen přeprav. „Zdražení mýta v Německu bylo kolem 70 až 80 procent. V Rakousku došlo ke zdražení v podobné míře jako u nás, tedy kolem deseti procent. V Maďarsku činí navýšení kolem patnácti procent. U zahraničních přeprav se aktuální ceny mýta snažíme promítat do cen,“ vysvětluje Jan Bláha.

Vláda schválila nařízení vlády stanovující výši sazeb mýtného od 1. března 2024, kdy nabývá účinnosti novela zákona o pozemních komunikacích. Doplňme, že změna mýtných sazeb se podle údajů Ministerstva dopravy ČR dotkne všech kategorií nákladních vozidel; kromě dosavadních tří složek mýtného – poplatku za užití pozemní komunikace, poplatku za hluk z provozu a poplatku za znečištění ovzduší (dle normy EURO) bude nově zavedena čtvrtá složka, poplatek za emise CO2. V souladu s evropskou legislativou bude zavedeno pět emisních tříd CO2. V emisní třídě CO2 1 jsou poplatky nejvyšší, naopak emisní třída CO2 5 je určena pro vozidla s bezemisním provozem. Změna bude zavedena v souvislosti s implementací evropské směrnice, jejímž cílem je podpořit další snižování emisí CO2.