Celní portál

Celní portál PST CLC Mitsui-Soko

Online celní portál jsme vyvinuli pod dohledem našich špičkových odborníků na oblast celní problematiky s cílem zefektivnit kvalitu a komfort námi poskytovaných celních služeb. Najdete zde veškeré dokumenty k jednotlivým celním případům, proto náš portál můžete využít jako archiv bez nutnosti následné archivace u Vás ve firmě.

Portál je průběžně doplňován o další funkce tak, aby zákazníkům co nejvíce zjednodušil a usnadnil práci, ušetřil čas a zautomatizoval maximum administrativních procesů při celním odbavování.

Celní portál naším zákazníkům umožňuje:

  • mít všechny případy celního odbavení a s tím související komunikace pod kontrolou, na jednom místě, a to i pro potřebu kontroly z finančního úřadu a celní správy;
  • mít dokumenty kdykoli k dispozici, a to po celou dobu předepsanou zákonem;
  • export jednotlivých celních případů ve formě XML a PDF;
  • zlepšit a sjednotit komunikaci s našimi celními deklaranty a s celním úřadem.

Využívejte platformu celního portálu zcela bezplatně.

Celní portál PST CLC Mitsui-soko