Dovoz a vývoz z Velké Británie

Klíčové Informace pro dovozce a vývozce

Brexit již proběhl a přinesl s sebou řadu změn v obchodních a celních vztazích mezi Evropskou unií a Velkou Británií.

Co je potřeba vědět při obchodování s Velkou Británií?

DPH

Po Brexitu se Velká Británie stala třetí zemí z hlediska DPH. To znamená, že pro obchod mezi EU a GB platí pravidla DPH pro dovoz a vývoz. DPH při dovozu zboží z GB bude spravována finančním úřadem v ČR.

Pro vývoz obchodního zboží do GB z pohledu DPH bude nezbytné podat vývozní celní prohlášení a zajistit jeho ukončení výstupem z EU jako důkaz pro uplatnění nároku na osvobození od daně při vývozu zboží.

CLO

Na zboží z GB nahlíženo jako na zboží z třetí země. EU má s mnoha státy a seskupeními států uzavřeny obchodní dohody, na základě kterých, je možné na zboží původem z těchto států uplatnit tzv. preferenční clo (zpravidla 0% sazba cla). Podobná obchodní dohoda se připravuje i mezi EU a GB.

V případě, že tato dohoda nebude po ukončení přechodného období účinná, bude na veškeré zboží dovážené z území GB uplatňováno clo stanovené celním sazebníkem Unie.

Stejně tak to bude ve směru z EU do GB. Zboží dovážené z EU do GB bude zatížené clem podle celního sazebníku GB.

Pohyb zboží

Pro průjezd zboží přes hranice EU/GB je potřeba tranzitní celní prohlášení. Vzhledem k očekávaným dopravním omezením na hranici EU/GB doporučujeme využít systém elektronické logistické obálky, který zajistí průjezd zboží (dopravního prostředku) přes hranice bez celních formalit a zdržení.

Původ zboží

Pokud obchodujete s GB, je potřeba přehodnotit dodavatelská prohlášení, ve kterých bylo zboží GB považováno za původní zboží EU.

Severní Irsko

Pro Severní Irsko zůstávají v platnosti pravidla Unie týkající se toku zboží.

PST CLC Mitsui-Soko je jedním z nejsilnějších profesionálů v oblasti celních služeb v České republice s tradicí od roku 1991, širokou sítí poboček celní deklarace a specialisty na celní řízení. 

V případě, že dovážíte/vyvážíte zboží do GB, neváhejte kontaktovat naše specialisty.

Z důvodu komplexnosti a důležitosti řádné přípravy na Brexit pro importéry a exportéry(např. původ zboží, uplatnění DPH, rostlinolékařských opatření, ukončení platnosti povolení atd.) doporučujeme možnosti konzultací s celními experty PST CLC Mitsui-Soko. Neváhejte nás kontaktovat brexit@pst-clc.cz.