Intrastat

Intrastat

Naše služby v oblasti Intrastatu poskytujeme od doby, kdy se tato povinnost začala uplatňovat v České republice po jejím vstupu do EU. Intrastat je systém, který eviduje a sbírá informace o výměně zboží mezi státy Evropské unie.

Povinnost vykazovat údaje do Intrastatu se týká osob registrovaných nebo identifikovaných k DPH v České republice, které překročí roční limit 15 000 000 Kč pro přijetí nebo odeslání zboží v rámci EU. Výkaz musí být zasílán elektronicky na celní úřad, včetně případných opravných hlášení.

Na základě podkladů z Vaší evidence Vám tuto službu poskytneme rychle, spolehlivě a bez rizika postihů za nedodání v předepsaném termínu.

Můžete využít naši síť poboček.