Zaměstnanci

Aktuálně zaměstnáváme více než 400 pracovníků na 22 pobočkách po celé České republice.

Zaměstnanci

PST CLC Mitsui-Soko je rozděleno do divizí, v rámci kterých se průběžně otevírají nové volné pracovní pozice.

400

zaměstnanců v České republice

22

pracovišť po celé České republice

85 000 m2

skladovacích prostor

Celní služby

75 zaměstnanců

Přepravy

45 zaměstnanců

Skladování

260 zaměstnanců

Nejčastěji hledáme nové pracovníky do tzv. výkonných divizí, kterými jsou celní službypřepravy a skladování. Rovněž obsazujeme pozice v podpůrných odděleních, jako jsou finance, personální oddělení, obchod a IT.

Celní služby se zaměřuje na zpracování celních případů s důrazem na rychlost, kvalitu a optimalizaci nákladů. Na celních pracovištích hledáme nejčastěji pracovníky na pozice Celních deklarantů nebo Administrativní podpory. Tato divize má pobočky po celé ČR.

Přepravy se dále člení na přepravy pozemníkontejnerové, leteckénámořní a distribuci. Do této divize hledáme nejčastěji nové kolegy na pozice Disponentů jednotlivých typů přeprav, Fakturantů, Projektových manažerů, případně Manažerů pro klíčové zákazníky. Většina jejích zaměstnanců sídlí v Praze a Ostravě.

Skladování alokuje v naší společnosti největší počet zaměstnanců pracujících především v našich Logistických centrech v 6 lokalitách napříč ČR. Do logistických center hledáme průběžně zaměstnance na pozice Skladníků, Vedoucích směn, příp. Vedoucích celého LC. Z dalších pozic této divize můžeme obsazovat pozice Projektových manažerů, příp. Specialistů plánování nebo Specialistů zákaznického servisu.

Divize ekonomická zahrnuje účetní oddělení, finanční controlling, office management či management integrovaného systému řízení (ISO, BOZP, PO), právní oddělení. Zaměstnanci jsou situováni jak v administrativním centru v Praze na Proseku, tak v ostravské pobočce společnosti. Nejčastěji obsazované pozice jsou účetní a specialista controllingu.

Divize HR se stará o oblast personalistiky a vyplácení mezd pro celou firmu. Typicky je obsazována pozice specialisty na lidské zdroje.

Divize IT se zaměřuje na technickou podporu fungování společnosti – od každodenního správce technické infrastruktury až po vývoj nových systémů.