Dovozní celní služby

Dovozní celní služby

Dovozní celní odbavení zásilek zahrnuje nejen přepravu zboží, ale i kompletní zajištění veškeré potřebné dokumentace, monitoring průběhu dovozní operace až po dodání daňového dokladu prostřednictvím Celního portálu PST CLC Mitsui-Soko.

Pro službu Dovozního celního odbavení vystavujeme dovozní doklady („JSD“) výhradně elektronicky a převážně v zjednodušeném v celním řízení.

Služba vystavení DD je spojena s předchozím ukončením tranzitní operace. Ukončení tranzitní operace a předložení zboží je přímo závislé na formě zvoleného celního řízení, které může probíhat:

 • Předložením zboží celnímu úřadu
 • Projednáním celního prohlášení na celním úřadu (využití centralizovaného celního řízení)
 • Využitím zjednodušeného postupu na schváleném místě PST CLC Mitsui-Soko
 • Na schváleném místě klienta (nutno předem zajistit povolení CÚ)

Zastoupení v celním řízení, které se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami, zahrnuje s odkazem na sjednaný rozsah služeb:

 • Vystavení dovozního celního prohlášení
 • Podpora v případě fyzické kontroly zboží vyhlášené CÚ
 • Ověření obchodně politických opatření vztahujících se na zboží
 • Zajištění zpracování a podání žádostí o závaznou informaci o sazebním zařazení (ZISZ)
 • Návrh zařazení zboží
 • Zajištění celního dluhu a jeho případná úhrada
 • Archivace veškerých předaných a vydaných dokladů
 • Archivace JSD ve formě datových souborů XML a PDF

Celní řízení při dovozu Vám náš tým zkušených celních deklarantů zajistí rychle, spolehlivě a vždy v souladu s platnou legislativou.