Uhlíkové clo (CBAM)

UHLÍKOVÉ CLO (CBAM) - PŘECHODNÉ OBDOBÍ A NOVINKY

Vítejte na našem portálu věnovaném uhlíkovému clu (CBAM) a jeho přechodnému období! Zde najdete důležité informace a aktuality ohledně nového systému, který nabude platnosti od 1. října 2023.

STRUČNÝ POPIS MECHANISMU

Důvodem vzniku CBAM je zabránění přesunu výroby zatížené vznikem emisí CO2 do zemí s méně ambiciózními politikami v oblasti klimatu.Z tohoto důvodu bude dovoz zboží (v prvé fázi projektu CBAM) zaměřen na:

 • cement, železo a ocel, hliník, kyslík, hnojiva a elektřina
 •  Samotnému vykazování pak nepodléhá zboží původem z:
  •  Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko

PŘECHODNÉ OBDOBÍ A HLÁŠENÍ CBAM

 • Schraňování informací o zboží:Dovozci zboží specifikovaného v příloze I Nařízení 2023/956 musejí zpracovávat a podávat hlášení CBAM 1x za ¼ roku.
 • Registr pro přechodné období:Hlášení CBAM se bude umisťovat do registru – CBAM Transitional Registry (přechodný rejstřík CBAM).
 • Trvání přechodného období:Samotné přechodné období potrvá do 1. ledna 2026.

OD ROKU 2026 - UVOLNĚNÍ CERTIFIKÁTŮ

 • Od roku 2026 dojde k úhradě uhlíkového cla ve formě uvolnění nakoupených certifikátů.

CO JE DŮLEŽITÉ V TOMTO OKAMŽIKU?

Podat žádost o registraci do Přechodného registru přes formulář celní správy

Žádost o udělení přístupu do evropského portálu obchodníka

Oslovit vaše dodavatele za účelem dodání nezbytných údajů pro vyplnění hlášení CBAM

 • Název a kontaktní údaje (Instalací a Operátorů)
 • Vložené přímé a nepřímé emise (lze nahradit referenčními hodnotami)
 • Spotřebovaná el. energie (MWh) při výrobě 1 tuny dodávaného zboží

Vytvořit si strukturu dat z veškerých celních prohlášení na režim (40) propuštěných v období 4Q 2023

METODIKA A ZODPOVĚDNOST

V České republice spadá problematika uhlíkového cla do gesce Ministerstva životního prostředí.

MŽP zveřejňuje důležitou dokumentaci ke stažení.

Aktuální informace zveřejňuje EK na stránkách CBAM.

SLEDUJEME A POSKYTUJEME ZPĚTNOU VAZBU

PST CLC Mitsui-Soko a.s. sleduje celý proces schvalování legislativních aktů mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích a neprodleně poskytuje zpětnou vazbu Evropské komisi. Rovněž jsme připraveni poskytnout informace a poradit stávajícím klientům.

Kontakt

Máte-li jakékoliv dotazy nebo potřebujete další informace, neváhejte nás kontaktovat.

Email: celni@pst-clc.cz