Skip to main content

V souvislosti s ukončením přechodného období před Brexitem k 31.12.2020 přestane být ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska (UK) použitelné primární a sekundární právo Evropské Unie. UK je významným místem určení zboží dvojího užití vyrobeného v EU. Po Brexitu bude pro vývoz zboží do Spojeného království uplatňován režim pro kontrolu vývozu zboží dvojího užití dle Nařízení Rady (ES) č. 428/2009.

Z důvodu zamezení zbytečné administrativy při celním řízení související s vývozem zboží z EU do UK, upravila EU nařízení Rady (ES) č. 428/2009 formou Nařízení 2020/2171 tak, že Spojené království bylo doplněno do seznamu zemí, pro které lze žádat o všeobecné vývozní povolení u zboží dvojího užití.

Žádost o vydání všeobecného vývozního povolení musí být vývozcem podána písemně. Žádost je podávána formou registrace, na kterou Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR zpravidla reaguje do 10 dnů.

Podpora celní deklarace PST CLC vývozcům do Velké Británie

Celní specialisté PST CLC dokáží zhodnotit individuální případy vývozu zboží do Velké Británie. K návrhu optimálního způsobu celního odbavení dokážeme poradit i s podáním žádosti o registraci k využívání všeobecného vývozního povolení Společenství při vývozech nejen do Velké Británie. Průběžně reagujeme na vývoj nařízení spojených s Brexitovým celním odbavením a své zákazníky informovat.

Stávající i noví zákazníci mohou s našimi specialisty komunikovat přes centrální dispečink na telefonu 595 693 728či emailem na celni@pst-clc.cz

Děkujeme za důvěru a těšíme se na spolupráci.

Ing. Vojtěch Brouček

Obchodní ředitel PST CLC, a.s.