Skip to main content

EK v rámci dalšího balíčku opatření vůči agresi Ruska mění doporučení o náležité péči ve vztahu k reexportu vybraného zboží do Ruska na právní požadavek zakotvený do čl. 12g NK 833/2014.

Tato skutečnost prakticky znamená, že v případě vývozu zboží uvedeného v:

  • přílohách XI, XX a XXXV nařízení 833/2014,
  • položek se společnou vysokou prioritou uvedených v příloze XL nařízení 833/2014 a
  • střeliva uvedeného v příloze I nařízení (EU) č. 258/2012

(seznam viz uvedené legislativa a podpůrně viz příloha tohoto sdělení), toto nelze vyvážet do třetích zemí (vyjma spřátelené země dle přílohy XXXVI NK 833/2014 – k 21.3.2024 Švýcarsko, Norsko, Velká Británie) bez toho, aniž by před jeho vývozem byla s příjemcem zboží uzavřena smlouva, že příjemce zboží (dovozce do třetí země) nesmí dotčené zboží vyvézt do Ruska nebo Běloruska.

Samotná smlouva či její dodatek pak musí obsahovat přiměřeně silné nápravné opatření typu ukončení smlouvy nebo zaplacení pokuty.

Návrh doporučeného dodatku viz samostatná příloha.

V případě smluv uzavřených před 19.12.2023 musí firmy zákaz zpětného vývozu do Ruska do smluv zakomponovat nejpozději do 19.12.2024

V ostatních případech musí smlouvy obsahovat doložku o zákazu zpětného vývozu do Ruska od 20.3.2024.