Skip to main content

Výroční zpráva byla vydána a výsledky fiskálního roku 2019 auditované KPMG jsou nyní publikované na webu PST CLC.

Výroční zprávu si můžete stáhnout a přečíst zde: https://www.pst-clc.cz/ke-stazeni/

Níže si Vám dovolujeme přinést úvodní slovo předsedy představenstva Víta Votroubka:

Vážení obchodní partneři,

Pro PST CLC byl fiskální rok 2019 dalším dobrým rokem a podařilo se nám překročit roční plán a dosáhli jsme zisku po zdanění více než 31 mil. Kč. Dobrých výsledků dosáhly všechny divize společnosti a naší inovativní prací a obchodními úspěchy jsme naplnili naše motto „Komplexní logistické služby“ i heslo naší mateřské skupiny Mitsui-Soko „Value Beyond Logistics“.

Divize logistiky dosáhla provozního zisku ve výši 13,6 mil. Kč. V tomto roce bylo největším počinem uzavření LC Modřice a jeho přestěhování do nového LC Brno poblíž tuřanského letiště. Toto moderní logistické centrum nabízí nárůst skladovací kapacity o 30 % na 6900 paletových míst a umožňuje nám další rozvoj v logisticky žádané lokalitě moravské metropole. V LC Úžice došlo v průběhu roku k více změnám ve skladbě klientů, snížil se objem automotive segmentu ve prospěch FMCG – i díky čemuž v březnu a dubnu 2020 nedošlo prakticky k žádnému poklesu výkonů i přes pandemickou situaci. Do Úžic se nám vrátil po několikaměsíční přestávce významný spokojený klient Chipita obchodující s potravinářským zbožím a ke konci fiskálního roku 2019 jsme zde zahájili spolupráci s logistickou firmou Agility, která v sousedství uzavřela vlastní sklad a PST CLC se pro ně stalo silným partnerem pro skladování i národní distribuci v Česku.

Ve spolupráci s klíčovými klienty Continental Barum a Philip Morris Česká republika se nám dařilo naplňovat vysoké požadavky klientů, zmanipulované objemy i stanovené plány. S Philip Morris v Kutné Hoře spolupracujeme již 14 let a jedná se o velmi těsné partnerství ve kterém je precizní dodržování SOP klíčové, a i díky tomu jsme splnili náš plán provozních výsledků. Obdobné osmileté partnerství máme s firmou Continental Barum, kde jsme díky vysoké kvalitě i objemům zmanipulovaných a distribuovaných pneumatik plán rovněž naplnili.

Divize celních služeb je tradičně nejdůležitějším odvětvím činnosti společnosti s provozním výsledkem blížícím se 39 mil. Kč. Naším cílem je být prokazatelně nejlepším a největším poskytovatelem celních služeb v České republice a toho se nám daří dosahovat díky neustálému zvyšování kvality poskytovaných služeb. Naše oddělení Metodiky celního řízení je na trhu unikátní a poskytuje klientům poradenství a služby auditu a umožňuje jim dosáhnout úspor v celní oblasti a díky efektivnímu využívání ekonomických celních režimů. Ke konci roku dochází v divizi k reorganizaci a zeštíhlení organizační struktury. Ředitel divize Ing. Vojtěch Brouček přebírá řízení Obchodního rozvoje společnosti a divizi přebírá General Manager Petr Böhm.

Divize Přeprav má za sebou skvělý rok s dosaženým provozním výsledkem 22,6 mil. Kč. Dařilo se především oddělení Kontejnerové přepravy, které dlouhodobě posiluje a ukazuje sílu PST CLC na poli první / poslední míle pro námořní kontejnery. Silných výsledků také dosáhlo oddělení Air&Sea díky těsné globální spolupráci s ostatními pobočkami sítě Mitsui-Soko Group.

Velmi dobrých výsledků jsme dostáhli také v administrativě firmy, kde díky důsledné analýze a následné optimalizaci procesů a zvyšování využití možnosti automatizace došlo k zásadní úspoře provozních nákladů. Velký důraz klademe na ochranu životního prostředí, a to nejen k pravidelně úspěšně obnovované certifikaci ISO 14001:2015, ISO 50001:2011, ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007 ale i k certifikaci Schváleného hospodářského subjektu AEO-F.

Rok 2020 bude silně poznamenán pandemií COVID-19 a následnou ekonomickou recesí. PST CLC je kapitálově i provozně silnou společností. Věříme, že díky velmi pestrému portfoliu klientů a nabízených činností zůstaneme silní i během ekonomické krize a budeme vyhledávaným a bezpečným partnerem pro celní služby, přepravy či skladování. Plán na rok 2020 vznikl ještě před vypuknutím krize, a proto je z dnešního pohledu ambiciózní – ale my umíme přijímat výzvy, problémy překonávat a víme, že dokážeme podržet i ty klienty, jejichž podnikání dočasně ochromila vládní opatření. My v PST CLC věříme, že krizi díky houževnaté týmové práci zvládneme a vyjdeme z ní spolu s našimi klienty silnější!

Vít Votroubek

Předseda představenstva PST CLC, a.s.