Skip to main content

Na konci dubna měly firmy povinnost podat kvartální hlášení CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism). Tyto výkazy jsou zaměřeny na uhlíkové vyrovnání na hranicích. Společnost PST CLC Mitsui-Soko díky CBAM získala řadu nových zákazníků, pro které výkazy CBAM zpracovává. Ve výkazech lze stále využít takzvané referenční hodnoty, které vyhlásila Evropská unie, nicméně u importů po 1. červenci 2024 je už nebude možné použít. Firmy v té době musí disponovat skutečnými hodnotami od jejich výrobců a dodavatelů.

CBAM je evropský mechanismus uhlíkového vyrovnávání na hranicích v rámci „Green dealu“, který vstoupil do přechodné fáze na začátku října 2023. CBAM je zaměřeno na ocel a vybrané výrobky z oceli a železa, vodík, elektřinu, cement, hnojiva, dále jde o hliník a vybrané výrobky z hliníku. Pro dovozce, kteří do EU dovážejí nařízením vyjmenované nomenklatury zboží s mimoevropským původem, toto „uhlíkové clo“ přineslo nové povinnosti.

Počet firem, pro které společnost PST CLC Mitsui-Soko hlášení CBAM podává, se stále zvyšuje. „Poptávají nás teď například evropské firmy, které do České republiky realizují dovozy, obchodují s firmami v ČR a našly si na nás kontakt na internetu. Za nové klienty vděčíme i dobrým referencím. Síla slova zafungovala,“ uvádí Petr Böhm, ředitel divize celních služeb společnosti PST CLC Mitsui-Soko.

Doplňuje, že PST CLC Mitsui-Soko připravuje reporting CBAM i pro společnosti, které jsou součástí holdingu Mitsui-Soko.

Celní služby budou poskytovány přímo na Slovensku    

Společnost PST CLC Mitsui-Soko v letošním roce plánuje otevření filiálek na Slovensku, kde bude také poskytovat celní služby a tedy i zajišťovat celní odbavení a reportingy CBAM. Ty je firma připravena reportovat v rámci celé EU.

„V souvislosti s otevřením pobočky zahájíme poskytování celních služeb přímo na Slovensku. Těžíme z toho, že jsme již autorizovaným ekonomickým subjektem, obhájili jsme AEO certifikaci v nejvyšší úrovni F, která je platná napříč celou Evropskou unií. Nemusíme tedy podstupovat recertifikaci pouze pro Slovensko,“ konstatuje Petr Böhm.

Rozšíření služeb na pobočce v Rotterdamu a ve Velké Británii

Kromě Slovenska plánuje PST CLC Mitsui-Soko rozšířit nabídku celních služeb i v pobočce v Rotterdamu. Ve spolupráci s partnery chce společnost PST CLC Mitsui-Soko rozšířit své aktivity v oblasti celních služeb i pro oblast Velké Británie, kde jsou zaznamenávány zvyšující se požadavky po těchto službách.