Skip to main content

Na počátku koronavirové krize byla společnost PST CLC. a.s, poskytující komplexní logistické služby, jednou z prvních v oboru, která nabídla konkrétní pomoc – celní služby zcela zdarma těm, kteří chtějí roušky či respirátory dovézt a rozdělit zdarma potřebným osobám. Na to, jak byla její nabídka využita, jsme se zeptali Ing. Vojtěcha Broučka, ředitele celních služeb a obchodu PST CLC.

Evropská komise zveřejnila v dubnu rozhodnutí, kterým jsou specifikovány podmínky pro osvobození zboží od cla a DPH pro zboží, které je nezbytné k boji proti následkům rozšíření onemocnění COVID-19. Jste s jeho zněním spokojeni?

V podstatě ano. Předmětné osvobození zajišťuje zvýhodněné podmínky pro potřebné a, jak se dnes říká, pro ty z první linie. Původně jsme očekávali osvobození od cla pro širší okruh, tedy i pro obchodní veřejnost, ale rozumíme tomu, že je nezbytné zachovat určitou rovnováhu trhu. Osvobození od cla a DPH je aplikovatelné v zásadě jen na státní instituce, nemocnice nebo charitativní organizace.

Jakou podporu importérům nabízíte v dovozu roušek, respirátorů a jiných zdravotnických pomůcek spojených s aktuální pandemií onemocnění COVID-19?

Naše zákaznické oddělení se v době vypuknutí epidemie koronaviru prakticky nezastaví a zajišťuje podporu našim stávajícím a samozřejmě i novým zákazníkům. Samotná problematika byla a stále je velmi složitá, a to především z pohledu stále se měnících podmínek a opatření ve vztahu k dovozu a vývozu ochranných pomůcek. Nejedná se pouze o problematiku osvobození od cla a DPH, ale o samotné podmínky k možnosti umístění těchto výrobků na trh. Současně bylo nezbytné zajistit nejen kvalitní a ověřené informace, ale především tyto informace podat včas. Velkým tématem jsou výjimky, které povoluje ČOI ve vztahu k označení dovážených výrobků CE, a postupy posouzení shody. V této souvislosti jsme v kontaktu právě s ČOI a Celní správou a výstupy našim zákazníkům bezodkladně zprostředkováváme.

Ohledně podmínek dovozu roušek a respirátorů komunikujeme i se SÚKL, protože spadají do kategorie zdravotnického materiálu. V poslední době takto řešíme problematiku poskytování informací o zboží na baleních v českém jazyce už v okamžiku propuštění zboží do režimu volného oběhu. Samozřejmě jsou tam i další otázky, třeba měnící se problematika podmínky omezení vývozu, nebo zajištění řádného zařazení ochranných pomůcek do HS kódů celního sazebníku…

Daří se nám nabízet kvalitní a včasné informace. Samotné zajištění celního řízení je pak pro nás samozřejmostí. Nicméně je třeba říci, že především v souvislosti s dovozem velkých objemů roušek vyvstával u jiných subjektů problém se zajištěním celního dluhu. I to jsme ale byli schopni úspěšně vyřešit.

Dá se vyčíslit, kolika importérům jste již při dovozu roušek pomohli? Které byly v tomto ohledu vaše nejvýznamnější zakázky?

Asi není problém vyčíslit z našeho informačního systému počty celních prohlášení s komoditou 6307, ale nerad bych to dělal. Naši klienti se u nás mohou těšit z diskrétnosti a nebudeme tedy prozrazovat, kdo všechno přes naši společnost realizoval dovoz roušek. Můžu říct, že se jednalo (a to nemluvíme o zásilkách pod 100 000 kusů roušek) stovky realizovaných případů.

Co pro vás pandemie COVID-19 znamená z hlediska vytíženosti? A co to znamená pro budoucnost vaší společnosti?

Po celou dobu karantény pracovala většina našich celních pracovišť opravdu naplno. V celkových součtech jsme realizovali podobné či i vyšší počty celních prohlášení jako ve stejném období loňského roku. Pokles v oblasti automotive či módy nám vyrovnaly dovozy roušek. Silný nárůst jsme zaznamenali v oddělení leteckých přeprav, které od března zajistilo dovoz stovek kubíků roušek z Číny, a to i přes kritický nedostatek leteckých kapacit a raketově rostoucí ceny od aerolinií.

V polovině března jsme museli velmi rychle přejít do operativního řízení s vysokým podílem home-office a zpracovanými krizovými scénáři v případě výskytu onemocnění v některé naší pobočce či u zákazníka. Víme, že jsme se posunuli ve flexibilitě a ta bude v následujících nejistých měsících potřebná. Poroste význam elektronické komunikace, a to ve všech odvětvích – trh se během roku změní víc, než za posledních deset let. Vnímáme to jako velkou příležitost, ale musíme dobře naslouchat zákazníkům, co opravdu chtějí a očekávají. Potom – jak věřím – budeme i nadále úspěšní.

S jakými komplikacemi či nedorozuměními se v současné době setkáváte a jak je řešíte?

Setkáváme se s běžnými problémy, které asi postihují i další firmy v oboru – ať už se to týká omezení kvůli COVID-19 či čehokoli jiného. Problémy řešíme podle našich předpisů, ale snažíme se o flexibilitu a třeba i kreativitu, aby byli naši zákazníci spokojeni.

ZDROJ: dnoviny.cz – PST_DN 11