Skip to main content

V čase koronavirové krize byla společnost PST CLC, společnost poskytující komplexní logistické služby, jednou z prvních v oboru, která nabídla konkrétní pomoc – nabídla své celní služby zcela zdarma těm, kteří chtějí roušky či respirátory dovézt a rozdělit zdarma potřebným osobám. Výkonného ředitele a předsedy představensta PST CLC Víta Votroubka jsme se zeptali, jaký je jeho názor na dopad krize na logistické služby a dopravu.

Jak byste charakterizoval současnou ekonomickou situaci vzniklou v důsledku koronaviru? 

Dopady na globalizovanou ekonomiku si dnes asi ještě neumíme plně představit, ale určitě budou veliké. Zasažen je prakticky celý svět, postižený je nyní hlavně sektor služeb a osobní přepravy. Dopad na logistiku a dopravu nákladní je zatím relativně malý, ale i to se může v následujících týdnech měnit. Nemyslím si ale, že všechny dopady této krize a předpokládané recese budou negativní. Možná lidem a decision-makerům konečně dojde, že vyrábět všechno v Číně a vozit to přes půl světa je krátkozraké – i proto, že tamní náklady na výrobu jsou s těmi evropskými zcela srovnatelné. Stejně tak tlak na neustálý trvalý ekonomický růst jako vždy narazí na svůj limit a recese či krize zkoriguje vývoj zpět do správných kolejí. Říkám si, kam ještě můžeme růst a za jakou cenu? Tak jako v roce 2008 se musíme trochu zastavit a přehodnotit své priority.

Jak krize ovlivňuje vaše podnikání a jak se jí přizpůsobujete?

Nás ve firmě současná situace ovlivnila hodně, ačkoli jsme nemuseli zavírat či výrazněji omezovat žádný z našich skladů či celních deklarací. Najednou jsme zjistili, že bez problémů fungujeme, i když je polovina lidí na home-office, nejezdíme křížem krážem po republice a po světě, ale plně využíváme možností videokonferencí. Také věřím, že se brzy normalizuje stav na trhu práce, což nám pomůže ke stabilizaci a zkvalitnění našich služeb zejména ve skladové logistice.

Jaká je nyní dynamika v oblasti importu do ČR a jak na ni reagujete?

Díky tomu, že nejsme silně navázáni na automobilový průmysl, nejsou dopady zatím nijak vážné. Největší problémy máme v pozemní kamionové dopravě, což souvisí s problémy na hranicích či omezováním výroby některých podniků. Jinak nám ale roste kontejnerová doprava. Výrazný pokles pozorujeme u módy, kde je pokles objemů dramatický. Někteří naši klienti z řad výrobních firem naopak jedou na plné obrátky, a dokonce nově zavádí i víkendové směny. A naše letecké a celní oddělení nyní plně zaměstnává jedna komodita – roušky a respirátory.

Jak je využívána vaše nabídka celních služeb zdarma pro dovozce roušek a respirátorů těm nejpotřebnějším? Neevidujete pokusy nabídku zneužívat? Vidíte v tomto vašem úsilí nějakou překážku, která by šla odstranit?

Dovoz roušek a respirátorů je velmi intenzivní a my již proclili mnoho zásilek od různých importérů. O mnoho více bylo dotazů na podmínky dovozu z Číny. Zásadní překážka pro mnohé dovozce je vysoké clo 6,3 % na většinu roušek, a hlavně raketový nárůst nákladů za leteckou přepravu z Číny, která je aktuálně asi na 4,5násobku standardních cen.

Roušky clíme zdarma těm, kteří je vezou jako humanitární pomoc pro potřebné. V případě darů dokážeme zboží proclít i bez vysokého cla a DPH v souladu s celními předpisy. Jedná-li se o běžné obchodníky či překupníky, službu zajistíme, ale hrazenou.

Jakým způsobem se připravujete na završení brexitu po skončení přechodného období? Co pro vás brexit znamená už teď?

Pracujeme nyní se scénářem, že přechodné období brexitu skončí na konci roku a nyní hlavně aktivně sledujeme přípravy celních správ – nejen té české a britské, ale i francouzské, protože výstup z EU v Calais či Dunkerku budou kritickými místy budoucího obchodního toku mezi EU a Velkou Británií. Chceme, aby naši klienti – exportéři a importéři, ale i kamionoví dopravci získali díky nám možnost, aby jejich zásilky tato kritická místa překonaly s menším rizikem a ideálně téměř bez zdržení. Věřím, že po létě budeme o brexitu vědět více.

Myslíte, že současná krize s koronavirem urychlí zavedení elektronických celních systémů v EU, z nichž některé měly být podle dosavadních představ zavedeny až v roce 2025?

Současná krize s koronavirem podle mě urychlí zavedení elektronických systémů obecně. Věřím, že i celní správy a Evropská komise využijí tohoto momentu a pokusí se termíny urychlit. Konkrétní informace o vývoji ale zatím nemám.

Autor: Tomáš Lébr

Zdroj: Dopravní noviny č. 7 / 9. dubna 2020 /  Ročník XXIX – 2020-04-27_10-18-57-582