Skip to main content

Společnost PST CLC, a.s. dosáhla na půdě Evropského parlamentu překvapivého úspěchu při prosazování změny přílohy I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku.

V souvislosti s dovozem této komodity, která v současné době hýbe světem se podařilo týmu našich celních metodiků pod vedením Petra Škapy prosadit změnu sazby cla a tímto se i po stránce celních služeb připojujeme do boje proti virové pandemii! Věříme, že tato naše aktivita napomůže ke zpomalení šíření viru!

Současná úprava se vztahuje na:

Očkovací látky, toxiny, kultury mikroorganismů (kromě kvasinek) a podobné výrobky: 

3002 90 50  – Kultury mikroorganismů (SARS-CoV-2)

Smluvní celní sazba:

Původní = 0%

Nová, platná dne 1.4.2020 = 6,3%

Bohužel na pokyn našeho ředitele máme zakázáno tuto komoditu na žádné naší pobočce proclívat… Nicméně PST CLC Vám v případě zájmu proclí i koně na Velkou pardubickou! ????

Ano, dnes je 1.4 – APRÍL!

Faktem ovšem je, že všechny naše pobočky celních deklarací jsou v provozu a naši zaměstnanci jedou na 100%, pokud tedy budete mít jakékoliv požadavky na poskytnutí celních služeb, skladování či přepravy, neváhejte se na nás obrátit!