Skip to main content

Společnost PST CLC Mitsui-Soko se zaměřuje na zvyšování efektivity logistiky a výrazně investuje do softwarových řešení jak v oblasti celních služeb, tak v oblasti skladování. „Pro jednoho z našich klíčových partnerů zajišťujeme celní software, který jsme rozšířili a mělo to v konečném důsledku pozitivní vliv na naše ekonomické výsledky. Hodně investujeme i do software v logistické divizi, kde jsme ve stávajícím fiskálním roce přešli na jednotný WMS systém,“ říká David Zimandl, finanční ředitel společnosti PST CLC Mitsui-Soko. Firma se prostřednictvím softwarového řešení reportingu a automatizace činností zaměřuje i na zvyšování produktivity logistických center a efektivního řízení paletového konta. 

PST CLC Mitsui-Soko se aktuálně zaměřuje i na softwarovou integraci celních skladů, díky čemuž budou mít celní pracovníci aktuální přehled o položkách v jednotlivých skladech napříč republikou.  

V plánu je také rozšíření zákaznického portálu PST CLC Mitsui-Soko, kam budou postupně integrováni i logističtí klienti. Na tomto projektu se už pracuje. „Díky této integraci budou mít zákazníci přesný přehled o tom, co je zaskladněno. On-line tedy uvidí stav svých zásob v jednotlivých skladech. Budou mít přesný přehled o stavu skladových zásob bez toho, aniž by se museli někoho dotazovat. Navíc budou moci přes portál přijímat a odesílat objednávky,“ vysvětluje David Zimandl.  

Doplňuje, že dojde také ke zprovoznění dashboardů, které budou poskytovat detailní on-line reporting jak klientům, tak managementu ke zvýšení efektivity řízení skladů. „Díky dashboardům zvýšíme produktivitu ve skladech a tím i profitabilitu. Když budeme efektivnější na vstupech, nemusíme tolik v reakci na vývoj inflace zvyšovat ceny klientům. Zvýšení interní produktivity je tedy cíl. Tento projekt plánujeme dokončit do léta,“ uvádí David Zimandl.