Skip to main content

„Naše služby jsou u celní správy respektované“

Po téměř třech dekádách práce patří mezi nejvýznamnější celní agentury v Česku. Společnost PST CLC zákazníkům ve velkém nabízí skladování, celní služby i samotnou přepravu. Pro partnery má navíc připravená bezpečná řešení všech možných variant Brexitu. „Klientům rádi poskytneme poradenství a zajistíme veškeré kroky směřující k co nejmenšímu omezení obchodu mezi Českem a Velkou Británií,“ říká Vít Votroubek.

Vaše firma na českém a evropském trhu působí od roku 1991 a zabývá se komplexními logistickými službami. Jaký je její příběh? 

Společnost byla dlouho známa jako celní deklarace PST Ostrava. Již v devadesátých letech jsme se stali jednou z dominantních celně spedičních firem na českém trhu. Po roce 2000 jsme od Generálního ředitelství obdrželi cel status ručitele individuálních záruk v podobě záručních dokladů, což nám umožnilo rozšířit služby a dále růst. Vstup Česka do Evropské unie v květnu 2004 znamenal výrazný propad objemů celních služeb, uzavření hraničních poboček celních deklarací a odchod 220 zkušených celních deklarantů a deklarantek. V roce 2000 firma zahájila provoz prvního celně-logistického centra ve Zdibech u Prahy, čímž se transformovala na poskytovatele komplexních logistických služeb. Od roku 2012 provozujeme dva regionální distribuční sklady pneumatik Continental pro Česko a Slovensko. Ve stejném roce došlo ke změně majitele firmy. Miroslav Bradna ji prodal japonské skupině Mitsui-Soko, značka PST CLC tak mohla dále posilovat na českém logistickém trhu, a to díky novým možnostem specializace na japonské zákazníky i začlenění do globální forwardingové sítě.

Služby, které PST CLC poskytuje, stojí na třech základních pilířích: skladování, celní služby a přeprava. Vznikaly tyto sektory odděleně?

Služby vznikaly postupně. Společnost vyrostla v devadesátých letech především na celních službách a silniční spedici, ke kterým se v roce 2000 přidalo skladování. Letecké a námořní přepravy aktivně rozvíjíme od roku 2012, kdy jsme se stali součástí sítě Mitsui-Soko.

Na rozdíl od většiny logistických firem v Česku poskytujete i celní služby. Co přesně zákazníkům v této oblasti nabízíte?

Díky osmadvacetileté zkušenosti v oboru a stovkám spokojených klientů jsme jednou z nejvýznamnějších celních agentur v Česku. Zákazníkům nabízíme řešení celní problematiky u importu či exportu zboží ve všech celních režimech. Díky silnému Oddělení metodiky celního řízení jsme schopni u klienta realizovat audit procesů a navrhnout nejvhodnější řešení proclení. Především pak možnost využívat zvláštní režimy, jako jsou celní sklady či aktivní zušlechťovací styk. PST CLC disponuje dostatečnými zárukami na zajištění celního dluhu, ty mohou být použity namísto hotovosti klientů. Zákazníci díky tomu nemusí platit celní dluh zálohově dopředu na celním úřadě. Klientům také dokážeme optimalizovat náklady spojené s celním řízením a platbou cla.

Zásluhou vlastních specialistů na tarifní zařazování a dlouholetých zkušeností deklarantů jsme schopni zboží tarifně zařadit či oficiálně ověřit prostřednictvím institutu Závazné informace sazebního zařazení (ZISZ) u celní správy. V maximální možné míře využíváme zjednodušených celních postupů a umožňujeme tím vykládat či nakládat zboží přímo ve skladech klientů bez nutnosti zajíždění na celní úřad.

Jakými technologiemi a dovednostmi musíte disponovat, abyste mohli celní služby nabízet?

Naším hlavním know-how je letitá praxe zkušených celních deklarantů, respektované postavení celních služeb PST u celní správy a vysoký objem záruk pro zajištění celního dluhu. Složité případy konzultujeme předem s celním úřadem, díky tomu umíme nalézt optimální řešení z pohledu klientů i celníků. Využíváme certifikovaný software Helios, který byl upraven pro účely PST CLC a současně pracujeme na vlastním softwarovém řešení. Náš celní portál klientům již nyní zdarma poskytne veškeré údaje o stavu clení zásilek v reálném čase, navíc slouží jako bezpečný elektronický archiv.

Máte pracovníky a pobočky i v zahraničí? 

Máme dceřinou firmu PST Hungary v Maďarsku, která se stará o japonské zákazníky v oblasti skladování, přeprav i celního odbavení. Oddělení přeprav je v denním kontaktu s mnoha pobočkami sítě Mitsui-Soko, především v Japonsku a jiných asijských zemích.

Pro partnery máte připravená bezpečná řešení všech možných variant Brexitu, tedy odchodu Velké Británie z Evropské unie. Jak konkrétně jim pomůžete?

Situaci okolo možného vystoupení Velké Británie z Evropské unie sledujeme pozorně a dlouho, na původně plánovaný termín Brexitu jsme byli dobře připraveni dodatečnými celními zárukami. Předpokládáme, že v případě tvrdého Brexitu by byla potřeba celního odbavení výrazně vyšší a mnoho firem, které tomu již odvykly, by muselo clení opět řešit. Klientům rádi poskytneme poradenství a zajistíme veškeré kroky směřující k co nejmenšímu omezení obchodu mezi Českem a Velkou Británií.

V čem se liší celní sklady od těch klasických?

Režim uskladňování v celním skladu je definovaný celním kodexem a umožňuje uplatnění různých obchodních opatření po celou dobu uskladnění zboží, které celník může kdykoli zkontrolovat. Provozujeme celní sklady ve vlastních logistických centrech i u klientů a vždy velmi dbáme na přesné dodržování celních předpisů a vedení řádné evidence. Poskytujeme celní záruky pro zajištění celního dluhu.

Vaše logistika zdaleka nespočívá pouze v převážení zboží kamionem. Jaké možnosti zákazníci PST CLC v tomto ohledu mají?

Přestože přeprava zboží kamiony tvoří většinu námi zrealizovaných přeprav, zajišťujeme také specifické projekty. Například kompletní převozy výrobních linek rozložených do desítek až stovek kontejnerů a nadrozměrných dílů. V letošním roce připravujeme významný projekt přepravy technologií z Asie k našemu maďarskému zákazníkovi.

Do čeho se teď snažíte nejvíce investovat?

Stejně jako většinu ostatních firem, i nás trápí nedostatek kvalitních zaměstnanců. Proto se nyní snažíme nejvíce investovat do lidských zdrojů. Do jejich vzdělávání i hledání způsobů jejich nejlepšího využití. Zaměřujeme se také na zefektivnění využívání informačních technologií za účelem zlepšení procesů napříč firmou.

ZDROJ: https://svetprumyslu.cz/