Skip to main content

Kromě skladování a přepravy společnost PST CLC poskytuje také celní služby. Jak dlouho se na tento sektor zaměřujete a co vše v rámci celních služeb nabízíte?

Celní odbavení je pro nás klíčovým produktem, který rozvíjíme od roku 1991 a vždy naše společnost patřila mezi nejvýznamnější hráče na českém celním trhu.

Celní odbavení má u nás velmi široké zaměření, máme kolem 400 stálých zákazníků a nemalé množství ad-hoc zakázek. Nejčastěji poskytujeme kromě standardních importní clení – tedy propuštění zboží do volného oběhu. Běžně pracujeme se zvláštními, ekonomickými celními režimy jako je celní sklad, aktivní zušlechtění, konečné užití atd. Každý měsíc realizujeme průměrně 15.000 celních operací.

Práci celních deklarantů u nás dělají lidé, kteří zde pracují dlouhodobě. Já sám s 12 lety u firmy patřím v celní divizi mezi ty služebně mladší. Mnoho mých kolegů jsou opravdoví celní specialisté, kteří se tomuto oboru profesně věnují i 30 let. Tolik let ostatně PST na trhu oslaví v příštím roce.

PST CLC - řádně procleno

Co v celních službách poskytujete navíc oproti ostatním firmám z oboru?

To co nás od konkurence odlišuje nejvíce je naše silné zázemí celních profesionálů. Pětičlenný tým Oddělení metodiky celního řízení vytváří zázemí pro práci našich více než 70 celních deklarantů a administrátorů napříč celou republikou. Sledujeme celní legislativu, nastavujeme zjednodušené celní postupy šetřící čas a peníze našich zákazníků i dopravců přepravujících zboží, realizujeme profesionální audity celních procesů u klientů, zpětně kontrolujeme realizovaná celní prohlášení, abychom na případná pochybení přišli dříve, než celní úřad, a následně je upravujeme. Zaměřujeme se na vzdělávání celních deklarantů – především v obsluze celního software, ale i v celním tarifování, správném výpočtu celní hodnoty atp. Zajišťujeme jednotlivé odbavení v souladu s nejvyššími trendy elektronizace, komunikace a zabezpečení. Výhodou je naše síť, kde dokážeme poskytnout odbavení ve shodné kvalitě napříč celou republikou v zachování komunikace zákaznického servisu.

Díky tomu můžeme svědomitě říkat, že máme Řádně procleno!

Celní služby provádíte na 16 pobočkách celních deklarací po celé České republice. Jak moc vám pomáhá tak vysoký počet poboček? A jak všechny pobočky koordinujete?

Vysoký počet poboček nevnímáme jako problém z pohledu řízení, ale především jako výhodu pro klienty, z našeho pohledu je důležitá naše přítomnost na klíčových celních úřadech.

Všechny pobočky mají jednotné vedení v užší úrovni řízení a shodnou metodiku řízení. Většina našich poboček je veřejných, obsluhující veliké množství zákazníků. Nicméně některé jsou dedikované pro konkrétní zákazníky – v současnosti pro skupinu Foxconn CZ, Philip Morris ČR, Aero Vodochody a Vítkovice Steel.

Můžete jmenovat nějaký příklad náročného celního případu, který jste schopní realizovat?

Náročnost celních případů je různá. Nejsložitější se však jeví získávání informací k jednotlivým případům, kdy kvalita získaných podkladů a informací hraje významnou roli. Na přípravu a nastavení procesů bývají složité Ekonomické celní režimy – tj. celní sklady a aktivní zušlechťovací styk – tj. výrobní operace pod celním dohledem. Ty musí být od prvopočátku detailně popsány spolu se zákazníkem a procesy následně nastaveny našimi celními specialisty. Klademe důraz na standardizaci operačních postupů a datové přenosy -přes formát csv či xml se umíme propojit s ERP systémy zákazníků dělat celní operace velmi efektivně.

V loňském roce jsme implementovali významného zákazníka z farmaceutického průmyslu pro celní režim Aktivního zušlechťovacího styku (AZS). Během 9 měsíců spolupráce nám v tomto celním režimu továrnou „proteklo“ 26 mil. ks zboží s chybovostí obdobnou jako je pravděpodobnost výhry v loterii.

 Mezi vaše novinky patří možnost využívání tzv. Celního portálu. K čemu slouží a jaké má výhody?

Celní portál poskytujeme našim zákazníkům zdarma. Portál lze využívat jednak k on-line sledování jejich odbavení, ale zároveň slouží i jako archiv originálních daňových dokladů, nebo originálních potvrzení o výstupu zboží z Evropské unie. Elektronicky zde uchováváme i podklady a dispozice od klientů k danému celnímu řízení. Jsem hrdý, když tady mohu prohlásit, že data budeme spravovat nejméně po zákonnou dobu deseti let a kdykoliv si naši zákazníci tyto doklady a data mohou stáhnout.

 Jak se z vašeho pohledu změnily celní služby od doby, kdy jste s nimi ve firmě začínali?

Oblast celnictví se od doby založení společnosti z kraje devadesátých let velmi změnila. Milník nastal v květnu 2004 vstupem ČR do Evropské unie. Nicméně Celní správa ČR od tohoto data spustila celou řadu vylepšení a plná elektronizace se nevyhnula ani tomuto odvětví. Od roku 2007 byl spuštěn v elektronické podobě vývoz a v dnešní době nemůžete tento režim otevřít bez elektronického podání. Od roku 2010 byl spuštěn v plně elektronické verzi také dovoz. Elektronizací a získáním povolení však přechází na nás jako na deklaranta daleko větší zodpovědnost.

Elektronizace celního řízení a široké možnosti zjednodušených celních postupů či využívání ekonomických celních režimů tak, aby vlastní tok zboží byl omezen co nejméně, kamiony nemusely zajíždět k celnímu úřadu a vlastní nakládky a vykládky zboží byly co nejméně zdržovány. Když se ještě správně propojí ERP systém zákazníka se systémem celního poskytovatele, může probíhat celní řízení v jakémkoli celním režimu velmi rychle prakticky bez chyb. A to se naše firma naučila dobře a jsme na toto know-how velmi hrdí!

Má na oblast celních služeb v PST CLC dopad pandemie koronaviru, nebo vás výrazně neovlivnila?

Pandemii COVID19 vnímáme jako velmi složitou záležitost, která již měsíc výrazně zasahuje do života a ekonomiky celé společnosti. Musíme se přizpůsobovat vládním nařízením i potřebám našim zákazníkům, ale s ohledem na bezpečnost našich zaměstnanců, řidičů či pracovníků celních úřadů, to není snadné.

U některých zákazníků – třeba v oblasti módy – se nás pandemie dotýká více a úbytek práce je citelný. Ale u některých kanceláří a zákazníků vnímáme nárůst práce. Nyní clíme především roušky, respirátory a ochranné pomůcky pro větší množství příjemců. Celková čísla počtů celních deklarací PST CLC za dobu nouzového stavu nejsou příliš odlišná od stejného období v loňském roce.