Skip to main content

Jak probíhá nábor v známých dopravních a logistických společnostech a jaké priority řeší jejich personální oddělení? Co nabízí svým zaměstnancům a co plánují na rok 2020? Na tyhle a další otázky nám v našem novém seriálu „Rozhovory s HR“ odpovídají zástupci HR oddělení významných společností.

 V dalším pokračování naší série: Rozhovory s HR jsme si povídali s Marii Dvořákovou – HR specialistkou ze společnosti PST CLC.

PŘEDSTAVILA BYSTE V KRÁTKOSTI SPOLEČNOST PST CLC?

Společnost PST CLC na českém trhu působí od roku 1991 a od roku 2012 je součástí mezinárodního uskupení Mitsui-Soko Group. Naše aktivity se dají rozdělit do tří oblastí, kterými jsou skladování, přepravy (letecké, námořní i pozemní) a celní služby. Nejsme obrovskou korporací, stále vycházíme z kořenů původní české společnosti, díky čemuž se nám daří přistupovat k zaměstnancům individuálně a nezatěžovat je příliš byrokratickými procesy. Pracovní prostředí má u nás přátelskou atmosféru. Celkově v České republice zaměstnáváme 390 zaměstnanců.

VZHLEDEM K SOUČASNÉ KRIZOVÉ SITUACI V SOUVISLOSTI S KORONA VIREM MUSÍ SPOLEČNOSTI ČELIT NOVÝM VÝZVÁM, NA KTERÉ NEBYLI PŘIPRAVENÉ. DO JAKÉ MÍRY PANDEMICKÁ SITUACE OVLIVNILA PRÁCI A ZAMĚSTNANCE U VÁS, A JAK SE SNAŽÍTE S TOUTO SITUACÍ VYPOŘÁDAT?

Do této chvíle se nás pandemie dotkla především z organizačního hlediska. V kancelářích řešíme nastavení možnosti home-office při zachování kvality a rychlosti poskytovaných služeb našim zákazníkům, ve skladech naopak počty pracovníků na směnách – někteří se z obav rozhodli zůstat doma na nemocenské nebo rodiče na ošetřovném, potom nám v provozu pracovníci samozřejmě chybí. Prozatím jsme nemuseli v žádné z oblastí fungování naší společnosti utlumit provoz, takže je pro nás stabilní tým pracovníků potřebný. Dále také průběžně řešíme plynulou distribuci roušek na jednotlivá pracoviště.

TOTO OBDOBÍ ROZHODNĚ NENÍ JEDNODUCHÉ PRO NIKOHO. MNOHO SPOLEČNOSTÍ PLOŠNĚ ZASTAVILO NÁBOR NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A NĚKTERÉ MUSELI PŘISTOUPIT I K JEJICH PROPOUŠTĚNÍ. TÝKÁ SE TENTO PŘÍPAD I SPOLEČNOSTI PST CLC?

Nábor zaměstnanců v naší společnosti funguje i nadále – samozřejmě respektujeme omezení v nošení roušek, s kandidáty řešíme jejich ochotu se zúčastnit osobních pohovorů nebo možnosti pohovorů přes Skype. Pomalu cítíme oživení pracovního trhu v tom smyslu, že přibývá pracovníků na trhu práce a doufáme, že se to po překlenutí současné situace i pozitivně odrazí v doplnění našich týmů vhodnými kandidáty. K propouštění jsme se zatím uchýlit nemuseli, jak už jsem zmínila, naše provozy nemusely svoji činnosti pozastavit, naopak řešíme průběžně nedostatek pracovníků.

URČITĚ SE ZAČÁTEK ROKU 2020 NESL V JINÉ NÁLADĚ, NEŽ KTERÁ PANUJE TEĎ. JAKÉ PRIORITY Z HLEDISKA HR JSTE ŘEŠILI NEBO PŘÍPADNĚ PLÁNUJETE ŘEŠIT?

Začátek roku v naší firmě z hlediska HR byl především v duchu plánování vzdělávacích aktivit. Naše společnost získala grant na vzdělávání a počátkem roku jsme řešili především typy kurzů, které naši zaměstnanci potřebují, plánování termínů na celý rok, oslovování vzdělávacích společností. V současné situaci se vzdělávání bohužel odložilo, ale doufáme, že se v druhé polovině roku k těmto aktivitám budeme moci vrátit. Stabilní prioritou našeho HR je především nábor pracovníků do skladů v celé ČR.

A JAK BYSTE ZHODNOTILA ROK MINULÝ Z HLEDISKA NÁBORU?

Nábor v loňském roce byl u nás stále ve znamení nedostatku kvalitních kandidátů na pozice skladníků, příp. vedoucích směn ve skladech.

PRACOVNÍ TRH BYL POSLEDNÍ DVA ROKY POZNAČEN RELATIVNĚ VYSOKOU MÍROU FLUKTUACE. TÝKAL SE TENTO PROBLÉM I VÁS?

Fluktuace se nás dotýká také hlavně na pozicích skladníků, i když kandidátů mírně přibylo, jejich ochota setrvat na jedné pozici delší dobu je velmi kolísavá. Věnujeme úsilí jejich správnému zapracování, motivujeme je náborovými příspěvky a přátelským prostředím na pracovišti.

JAK SE SNAŽÍTE SI SVÉ ZAMĚSTNANCE UDRŽET, A TO ABY ZŮSTALI MOTIVOVANÍ?

Zaměstnancům věnujeme péči v různých úrovních. Již při nástupu nabízíme možnost využití některých benefitů. Po souhlasu manažera mohou pozice s variabilní složkou mzdy osobní prémie dostávat již během zkušební doby. Sledujeme zapracování nováčků a snažíme se být oporou manažerům při řešení různých pracovních a organizačních problémů. Máme také zaměstnance, kteří u nás pracují již mnoho let, proto se snažíme finanční odměnou ocenit jejich stabilitu a věrnost naší společnosti. Při obsazování vedoucích pozic nejdříve hledáme „ve vlastních“ řadách a rádi podpoříme růst našich zaměstnanců na nové pozice.

NABÍZÍTE FLEXIBILNÍ ÚVAZKY NEBO MOŽNOST PRACOVAT NA JINÝCH POBOČKÁCH V ČR ČI ZAHRANIČÍ?

Nabízíme zkrácené úvazky, např. pro rodiče starající se o malé děti, já sama pracuji stabilně na poloviční úvazek. Uchazečům nabízíme pozice napříč celou Českou republikou – sklady máme v okolí Prahy, ale i Brna nebo Ostravy. Celní pracoviště najdete v různých městech – od Domažlic až po Valašské Meziříčí.

JAKÝM BENEFITŮM SE V PST CLC ZAMĚSTNANCI MOHOU TĚŠIT?

Benefity nabízíme srovnatelné s ostatními společnosti na trhu, jako jsou týden dovolené navíc, dotované stravenky, příspěvek na Multisport kartu, příspěvky na penzijní a životní pojištění apod. Ve skladech se snažíme podpořit nábor finanční odměnou za doporučení vhodného kandidáta. Na pozicích v kancelářích nabízíme flexibilní začátek a konec pracovní doby.

JAKÉ MOŽNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ NABÍZÍTE SVÝM ZAMĚSTNANCŮM?

Jak jsem zmínila v předchozích odpovědích, tento rok je pro nás ve znamení využití prostředků grantu na vzdělávání pracovníků. Stabilně podporujeme zvyšování odborné kvalifikace (logistické znalosti, znalosti celní problematiky apod.), pravidelně pořádáme IT kurzy, školení měkkých dovedností a pro vybrané pracovní pozice, využívající cizí jazyk, i kurzy jazykové.

MAJÍ U VÁS ABSOLVENTI ŠANCI SE UPLATNIT?

Absolventy vítáme jak v kancelářích, tak ve skladech. V kancelářích jde především o administrativní pozice na celních pracovištích, příp. juniorní pozice v oddělení přeprav. Ve skladech absolventy doplňujeme týmy zkušených pracovníků.

JAK POSTUPUJETE PŘI VÝBĚRU SVÝCH ZAMĚSTNANCŮ? CO MŮŽOU BUDOUCÍ ZAMĚSTNANCI U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OČEKÁVAT?

Výběrové řízení se liší podle pozice, na kterou se kandidáti hlásí. Ve skladech oslovujeme kandidáty nejdříve telefonicky, poté absolvují osobní schůzku již přímo ve skladu. Pokud jde o pozice vyžadující odbornou znalost nebo pozice manažerské, může výběrové řízení obsahovat i druhá nebo třetí kola pohovoru. U některých pozic zahrnujeme do výběru také testování (ať už IT nebo odborných znalostí).

NA ZÁVĚR OTÁZKA NA TĚLO ???? CO PŘIVEDLO K PERSONALISTICE VÁS?

Do HR mě přivedla první zkušenost v personalistice získaná již při studiu vysoké školy. HR nabízí kombinaci jak administrativních či projektových úkolů, ve kterých zaleží především na Vašem úsilí, k jakému cíli se doberete, tak práci s lidmi, která je každý den jiná, a cíle i výsledky jsou velmi proměnlivé. Není možné se nudit????

PAMATUJETE SI JEŠTĚ NA VÁŠ POHOVOR V PST CLC? JAKÉ BYLY VAŠE DOJMY?

Pohovory do PST CLC jsem absolvovala dva. Z prvního kola pohovoru jsem si odnesla dojem, že jde o společnost, která by vyhovovala mé představě – ať už k obsahu práce a roli v HR, tak k úvazku a podpoře matek s malými dětmi. Druhé kolo proběhlo po Skypu s manažerkou z Ostravy, vnímala jsem ho jako potvrzující, jestli si i s ní lidsky vyhovujeme.

Autor: Katarína Kabinová

Zdroj: https://www.freightpeople.eu/cs/rozhovory-s-hr-pst-clc/