Skip to main content

Z údajů společnosti PST CLC je zřejmé, že se výrazně zhoršila platební morálka firem. Zatímco dříve byly neuhrazené faktury zaplaceny po doručení výzvy, nyní se termíny plateb často prodlužují. PST CLC tedy přistoupila k tomu, že prověřuje, s kým bude a nebude spolupracovat, aby předešla problémům.

Důvod zjišťování takzvaného skóringu u nových odběratelů je jednoduchý: vymáhání dlužných částek stojí nemalé finanční prostředky. „K zjišťování skóringu používáme běžné aplikace a nástroje, díváme se do obchodního a insolvenčního rejstříku, vyhledáváme například i na Googlu, jednou z možností je databanka Rall, kde přepravci sdílejí negativní i pozitivní zkušenosti,“ vysvětluje David Zimandl, finanční ředitel společnosti PST CLC.

Doplnil, že neplatiči jsou problémem, který se nezlepšuje ani nestagnuje, ale roste. Firma PST CLC k tomu tedy přistoupila aktivně, protože očekává, že se situace bude zhoršovat. „Přijali jsme nového zaměstnance, který se bude věnovat pouze zjišťování skóringu firem. Mnohé firmy se totiž potýkají s problémy. Patří mezi ně zejména druhotná platební neschopnost, mají výpadky v cash flow. Odběratelé jim platí pozdě, k tomu se všechno zdražuje. Firmy chtějí zaplatit, ale ne vždy mají z čeho,“ popisuje aktuální situaci David Zimandl.

Firma PST CLC má nastaven systém automatického odesílání upomínek, přičemž většina z klientů na výzvu reaguje neprodleně. „Když uzavíráme novou dlouhodobou smlouvu, vždy klienta ověřujeme. Budeme teď nově ověřovat společnosti, které si objednávají jednorázové služby. Nastavili jsme tedy proces, na základě jehož výsledků se rozhodneme, zda smlouvu vůbec uzavřeme. Dnes je totiž nutné vyhodnocovat rizika. Když zjistíme, že je nějaký problém, může to být například impulz k požadavku na složení zálohové platby,“ vysvětluje princip Iveta Holaňová, manažerka controlingu a informačních systémů společnosti PST CLC.

I když firma PST CLC musela přijmout nového zaměstnance, který prověřování potenciálních klientů řeší, zjistila, že se jí to vyplatí. „Když spolupracuje s prověřenými firmami, které platí včas, není nutné tvořit opravné položky na faktury. Dá se tedy předcházet tomu, že klient nezaplatí, což se rozhodně vyplatí. Je to i v souladu s naší skupinovou politikou v rámci Mitsui-Soko Group,“ říká Iveta Holaňová.