Skip to main content

PST CLC od konce loňského roku zajišťuje outsourcing skladování pro společnost BKR ČR se sídlem ve Vyškově, která patří do skupiny Velux. V roce 2021 kvůli měnícímu se prostředí v dodavatelském řetězci a prakticky ze dne na den vzniklé potřebě skladovat významnou část zásob mimo závody společnosti BKR ve Vyškově se firma rozhodla pro externího poskytovatele skladovacích služeb, včetně veškerého servisu s tím spojeného. Požadavkům firmy nejlépe vyhověla právě společnost PST CLC, která nyní zajišťuje pro BKR skladování ve skladu v logistickém parku Tuřany. Aktuálně je plánováno rozšíření spolupráce. 

První výrobní hala BKR ČR patřící do skupiny VELUX byla ve Vyškově otevřena v roce 1998. V současné době má k dispozici 3 areály (2 výrobní a 1 distribuční) a zaměstnává okolo 500 zaměstnanců. Vyrábí zastiňující a elektro ovládací doplňky do střešních oken VELUX. Většina dodávek materiálu pro výrobu je přesměrována od dodavatelů do externího skladu, aby se společnost BKR ČR vyhnula dvojí manipulaci. „Proto PST CLC převzalo plnou odpovědnost za převzetí dodávky, za fyzickou kontrolu dodávky s dodacím listem. Plánujeme, po developmentu systému PST CLC, rozšířit služby i o příjem do našeho systému SAP. Týdně se jedná o příjem asi 500 palet materiálu,“ specifikuje Jana Kalinová Prágrová, Logistics Manager společnosti BKR ČR.

Doplnila, že mezi hlavní požadavky na dodavatele logistických služeb patřila schopnost zvládnout uskladnění a obslužnou manipulaci velkého objemu palet v poměrně krátkém čase, dále zajištění poměrně velké flexibility v poskytovaných službách vzhledem k vývoji na celosvětovém trhu a schopnost provádění operací přímo v systému SAP firmy BKR ČR.

Příjem a konsolidace materiálu

Jak uvádí Vít Votroubek, generální ředitel společnosti PST CLC, proces příjmu, který PST CLC zajišťuje, zahrnuje: převzetí dodávky od dodavatele/přepravce, kontrolu dodávky oproti dodacímu listu, také příjem do systému, což je ještě momentálně odpovědností BKR ČR, ale s výhledem brzkého převzetí této odpovědnosti společností PST CLC. Dále proces příjmu obnáší označení každé palety štítkem a uskladnění v regálech. „Pro specifické dodavatele PST CLC zajišťuje ještě konsolidaci podle materiálů, protože nám v dodávkách někteří dodavatelé dodávají mixované, tedy vícedruhové, palety, což je z důvodu využití prostoru kontejneru. Výsledkem jsou jednodruhové palety k zaskladnění do regálů,“ říká Jana Kalinová Prágrová. Příjem do systému je možné provádět jak standardně u počítače, tak přes skener čárových kódů.

PST CLC řeší skladování, vychystávání i přepravy

Martin Benda, operation a project manager společnosti PST CLC, konstatuje, že PST CLC v rámci spolupráce zajišťuje i skladování materiálů pro výrobu v různorodých manipulačních jednotkách (od standardních EUR palet, přes nestandardní palety rozměru 150 x 80 cm, skladování přepravních klecí s látkami, skladování obalových materiálů nebo plánovaných klecí s hotovými výrobky). „Dohodnutý objem skladování je 5500 paletových míst o rozměru 120 x 80 cm,“ říká Martin Benda.

Na denní bázi v obou výrobních závodech BKR ČR se v daný čas automaticky generují seznamy s materiály, které je potřeba následující den navézt. První truck je sdílený, aby firma co nejdříve mohla dostat urgentní materiály do obou výrob, také z důvodů neočekávaných situací v zásobách (neshodná dávka materiálu od dodavatele či lidská chyba v jakékoli části procesu). „Zpětný převoz do PST CLC využíváme pro palety, které nechceme nebo nemůžeme skladovat v BKR ČR – jak kvůli dodržení metody FIFO nebo vracení vzorků palet po vstupní kontrole,“ uvádí Jana Kalinová Prágrová.

Dodává, že denní návozy materiálu prostřednictvím PST CLC do BKR ČR jsou realizovány podle dohodnutého harmonogramu přepravy a na základě denních kalkulací potřeb materiálu v BKR ČR na následující dny. Jedná se většinou o 3 až 4 plné trucky s materiálem (200 palet), které také zajišťuje v rámci svých činností PST CLC. „Výhodou je, že máme pro nás rezervované auto, takže jsme schopni i v případě nějaké změny, neočekávané situace, zareagovat a palety převézt,“ sděluje Jana Kalinová Prágrová.

Jedním z plusových bodů pro PST CLC během výběrového řízení byla předešlá velmi dobrá zkušenost ze skladu v Modřicích. „A i tentokrát jsme se službami a spoluprací s PST CLC spokojení. Zpočátku jsme si mysleli, že využijeme systému zavedeného v minulosti. V průběhu přípravy procesu jsme zjistili, že díky tomu, že se obě společnosti od minulé zkušenosti významně posunuly, je potřeba na obou stranách vývoj systémů, tak abychom je mohli propojit. Situace se velmi dynamicky a často i dramaticky vyvíjela a bylo potřeba jednat. Ceníme si vzájemných vztahů a schopnosti PST CLC najít řešení v každé nastalé situaci,“ kvituje Jana Kalinová Prágrová. PST CLC se daří zajišťovat dostatečnou skladovací kapacitu, a to i nad rámec kontraktu.

Po převzetí plné odpovědnosti bude vyhodnocována dodávková spolehlivost

Momentálně spolupráce funguje v pilotním módu a je nastavena v systému denního monitorování problematických aktivit ze všech týmů, s týdenním vzájemným vyhodnocováním s PST CLC a zapracováním nápravných opatření do celého procesu. Vyhodnocovat dodávkovou spolehlivost je naplánováno po převzetí plné odpovědnosti PST CLC za celý proces.

VELUX čekají roky rozvoje, významných investic do výrobních i logistických kapacit, takže se dá předpokládat rozšiřování dalších aktivit. „Z krátkodobého hlediska určitě plánujeme po předání odpovědnosti a zaškolení pracovníků PST CLC předat příjem v SAPu, dále pak převést část aktivit týkajících se hotových výrobků, konkrétně přepravu z výroby, skladování, vychystání a jejich distribuci, také plánujeme do spolupráce začlenit denní zásobování výroby krácenými kartony pomocí kanban systému,“ dodává Jana Kalinová Prágrová.