Skip to main content

Také společnost PST CLC ostře odsuzuje nevyprovokovaný vojenský útok na svrchované území Ukrajiny, který zahájila Ruská federace ve čtvrtek 24. února 2022. Společnost PST CLC se rozhodla pomoci, proto zahájila spolupráci s organizací Člověk v tísni, pro kterou v rámci České republiky zajišťuje nakládky a přepravy humanitární pomoci určené na pomoc Ukrajině. 

PST CLC zajišťuje po ČR nakládky a přepravy od různých subjektů, které s organizací Člověk v tísni pomáhají. Jde o přepravy z různých míst ČR k vlakům směřujícím na Ukrajinu. „Jednotlivé přepravy flexibilně koordinujeme ve spolupráci s organizací Člověk v tísni. Přepravujeme například potraviny, ale i hygienické potřeby atd.,“ specifikuje Luděk Kohout, obchodní ředitel společnosti PST CLC.

„Bezprecedentní akt agrese na Ukrajině i naše společnost hodnotí jako zcela hanebný a nepřijatelný, učiněný v rozporu s mezinárodním právem. Vyjadřujeme plnou podporu a solidaritu Ukrajině a jejímu lidu, stojíme plně za Ukrajinou,“ konstatuje Vít Votroubek, generální ředitel společnosti PST CLC a člen představenstva Svazu spedice a logistiky České republiky.