Skip to main content

Hlavním klientem Kontejnerových přeprav – Střediska Containers Forwarding (Ostrava) je čínský rejdař COSCO s dceřinou společností COSCO Greece a COSCO Central Europe, využívající řeckého přístavu Pireus (Atény, GR) a terminálu Pardubice. Stěžejní komoditou přeprav je elektronika pro Hewlett Packard a Foxconn v objemech cca 550 kontejnerů měsíčně. Další významnou komoditou se od roku 2019 stalo surové dřevo.

Kulatina z kůrovcové kalamity je velkých objemech vyvážena do Číny. Tato komodita je pro kontejnerovou přepravu netypická a zvláště ze začátku způsobovala u řidičů naprosté zděšení. Nakládka probíhá v blízkosti postižených oblastí lesa těžební technikou. Nezřídka dojde k poškození vozidel, kontejneru a nakládací techniky. Častým problémem je i přetížení vozidel, jelikož je těžké odhadnout syrovost dřeva.

Tato komodita dala v exportu vzniknout nebývalému paradoxu v mezinárodní kontejnerové dopravě. Svým objemem vyrovnala a někdy i překonala dosud převažující import z Číny. Před kůrovcem byl poměr importu k exportu 80:20 Nejeden rejdař byl zaskočen nedostatkem kontejnerů pro export. Výhledy pro export dřeva jsou odhadovány na další 3-4 roky.
Tento rok je dále specifický výskytem koronaviru COVID-19. Zpomalení ekonomiky v souvislosti s tímto virem nás zasáhlo naštěstí jen dočasně v měsících únoru a březnu, kdy se jeho dopad spojil s každoročně očekávaným úbytkem objemů z důvodu čínského Nového roku.

Opatření spojená s výskytem viru COVID-19 s sebou přinesla mnohá omezení provozu výrobních závodů, ale našich hlavních klientů a dopravních prostředků se naštěstí příliš nedotkla. V provozu se udržely všechny kritické články logistického řetězce (lodě, vlaky, kontejnerová překladiště a kamiony). Logistika obecně spíše posílila společně s informačními technologiemi.

Na této krizi bylo dobře vidět, jak důležitá je role logistiky v dnešním světě. Měli jsme možnost předvést naši odbornost při dodání 100 kontejnerů zdravotnického materiálu pro Ministerstvo vnitra ČR. Možná jste v médiích zaznamenali záběr ministra vnitra Jana Hamáčka, jak stříhá námořní plombu na námi dodaném kontejneru roušek v Opočínku.
V současnosti vytěžujeme cca 40 vozidel s denní přepravní kapacitou cca 80 přeprav. O dvousměnný provoz spedice se stará sehraný tým tří disponentů, kterým děkuji za jejich profesionální a obětavou práci.

Petr Haman,
manažer pro klíčové zákazníky

ZDROJ: https://www.dnoviny.cz/, PST