Skip to main content

Společnost PST CLC patřící do globální skupiny Mitsui-Soko Group v Prologis Parku Úžice provozuje multiklientský sklad, v němž na ploše více jak 13 tisíc metrů čtverečních zajišťuje služby pro zhruba 25 klientů. Jedním z nejvýznamnějších je společnost NOARK Electric Europe, pro kterou PST CLC zajišťuje komplexní outsourcing logistiky a skladování. Spolupráce se společností NOARK Electric Europe trvá přes čtyři roky a každoročně se objem spolupráce dynamicky navyšuje. Od začátku spolupráce se objemy objednávek a skladovaných položek zněkolikanásobily.

NOARK Electric Europe je obchodní firma zabývající se prodejem elektroinstalačního materiálu a doplňkového sortimentu. Ve skladu PST CLC má NOARK Electric Europe centrální sklad pro Evropu. Aby se firma mohla maximálně věnovat svému hlavnímu byznysu, svěřila skladování a zajištění distribuce profesionálům, díky čemuž ušetřila čas, ale i finance. „Neustále zvyšujeme objemy prodejů. Narazili jsme na možnosti vlastního skladu. Nebyli bychom sami schopni reagovat na náš růst, proto jsme se v červenci 2017 rozhodli předat skladování kompletně profesionálům z PST CLC,“ říká Andrea Kubátová, supply chain manager společnosti NOARK Electric Europe, která je zodpovědná za oddělení logistiky a zákaznického servisu. Za hlavní výhodu outsourcingu logistiky považuje flexibilitu, firma nemusí řešit skladování, zajišťovat navyšování skladových kapacit ani personál. „Nemusíme se zabývat hledáním a provozováním skladových prostor, nájmy či náborem pracovníků. Vytváření procesů na skladě a odpovědnost za takovéto úkony můžeme přenášet na poskytovatele PST CLC,“ konstatuje Andrea Kubátová.

Práce od příjmu po expedici

Měsíčně operátoři PST CLC pro NOARK Electric Europe zpracují průměrně 2000 objednávek (dodacích listů), což obnáší 14 tisíc order lines (položek – řádků na dodacích listech) a 500 tisíc vyexpedovaných kusů.

NOARK Electric Europe má v tuto chvíli přes 3500 položek, které průběžně PST CLC skladuje. Jde o velikostně různý sortiment – od šroubků až po rozvodnicové skříně. „Zboží se k nám dostává přímo z Číny od výrobce, ale i od dalších evropských dodavatelů. Z Číny přejímáme zboží z nákladních kontejnerů, zajišťujeme vykládku a sorting, poté kontrolu zboží a jeho zaskladnění a následně vyskladnění,“ popisuje Vít Votroubek, generální ředitel společnosti PST CLC. Zpracovat plný námořní kontejner trvá jeden až dva dny. Od evropských dodavatelů se do skladu zboží dostává většinou už napaletováno. Zaskladňování probíhá do klasických paletových regálů, které jsou obsluhovány retraky nebo systémovými vozíky. Používají se jak zaskladňovací, tak pickovací vozíky.

Spodní pozice v regálech jsou využívány jako pickovací, horní lokace slouží jako zásobní, kde je uskladněno objemnější zboží. Využívána je také dvoupodlažní galerie, v jejímž suterénu je pracovní prostor pro kompletaci, kontrolu a balení zboží. V prvním a ve druhém patře galerie jsou malé policové systémy pro skladování drobnějších položek. Každý skladovaný výrobek má vlastní EAN kód, identifikace na příjmu tedy probíhá pomocí skenování čárových kódů. Zaskladňování je řízeno WMS systémem, který pracuje na základě definované skladové mapy. Každá lokace má svůj čárový kód. Na všechny skladové operace je tedy používána čtečka. Celopalety operátoři PST CLC označují vlastními paletovými štítky, firma má tedy detailní a hlavně on-line přehled o naskladněném zboží.

Veškeré požadavky na vyskladnění PST CLC dostává od společnosti NOARK Electric Europe datovou formou. Načítání dat do WMS systému probíhá plně automaticky a skladníci informace vidí hned v momentě, kdy zadání dat proběhne. Skladníci poté zboží vyskladňují na základě picking listu vygenerovaného z WMS systému, přesně tedy vědí, co a z jakých lokací mají vychystat. Skladník, který pickuje, vozí zboží do kompletační zóny, kde další pracovník udělá kontrolu úplnosti a správnosti vychystaného materiálu, poté zboží balí. Pro balení jsou používány nové přepravní kartony nebo prázdné kartony z dřívějších zakázek. Výjimečně, v rámci promočních akcí firmy NOARK Electric Europe, probíhá ve skladu v Úžicích také přebalování nebo polepování promočními samolepkami.

Vyhodnocení spolupráce na základě dat

Spolupráce PST CLC a společnosti NOARK Electric Europe je pravidelně vyhodnocována na základě přesně stanovených KPI kritérií. „Důležitá je kvalita vychystání, proto sledujeme například správnost vychystaných zakázek. Zaměřujeme se také na včasnost naskladnění zboží. Po příjmu je důležité co nejrychlejší naskladnění. V rámci KPI ukazatelů hraje roli i včasnost vychystání expedičních zakázek,“ uvádí Michal Foret, senior project manager společnosti PST CLC.

NOARK Electric Europe využívá k distribuci ze skladu tři přepravce, kterými pokrývá celou Evropu. „Podle předem domluveného klíče u nás třídíme zakázky pro distribuci. Navíc přepravy u přepravců přímo objednáváme. Máme přístupy do jejich systémů, do nichž zadáváme požadavky na přepravy,“ konstatuje Michal Foret.

Jak uvádí Andrea Kubátová, aktuálně společnost NOARK Electric Europe v souvislosti s pandemií navyšuje pojistné zásoby, aby zabránila případnému výpadku v dodávkách. „To se projevuje v dalších požadavcích na skladové kapacity, skladování a další logistické činnosti. Outsourcing významně usnadňuje náš byznys, na který se o to více soustřeďujeme,“ říká Andrea Kubátová.