Skip to main content

Začátkem března 2021 se nám podařilo navázat spolupráci s předním zpravodajským webem ZDopravy.cz

Zdopravy.cz je český zpravodajský web zaměřený na oblast ekonomických, politických i provozních informací o dopravě.

Čtenáři magazínu od teď uvidí na hlavní stránce logo PST CLC a také se mohou těšit na tematické články z oblasti logistických služeb, které poskytuje naše společnost. Naši odborníci přispějí internetovému magazínu ZDopravy.czs aktuálními informacemi ze světa celních služeb, pozemních, leteckých a námořních přeprav. Díky našim dlouholetým zkušenostem Vás necháme nahlédnout pod pokličku toho, jak fungují moderní logistická centra či firmy šetří své náklady díky zjednodušeným celním postupům.

Pevně věříme, že tato vzájemná spolupráce přinese oboustranný prospěch a mezi zájemci o dění v oblasti dopravy a logistiky i větší povědomí o společnosti PST CLC. Jako spolehlivý poskytovatel komplexních logistických služeb letos oslavíme 30 let působení na celním a logistickém trhu v Česku.

Za PST CLC – Martin Hora, martin.hora@pst-clc.cz