Skip to main content

Od roku 1991 působí na českém a evropském trhu společnost PST CLC Logistic jako dodavatel skladovacích, celních a přepravních služeb. Jak vidí uplynulých 30 let a kam povedou další kroky společnosti? Hovoří obchodní ředitel Vojtěch Brouček.

Co vše se za posledních 30 let událo a jaké impulzy vás posouvaly vpřed?

Naše logistická společnost byla založena v roce 1991 jako PST Ostrava. K významným milníkům můžeme počítat rok 1998, kdy jsme se transformovali na akciovou společnost. Dále roky 2007 a 2008, kdy jsme začali poskytovat outsourcing interní logistiky pro koncern Philip Morris v Kutné Hoře a následně získali certifikaci AEO-F, jako jedna z prvních společností v ČR. V roce 2012 prodal zakladatel Miroslav Bradna společnost japonské firmě Mitsui-Soko (Europe). Mitsui je jedním z významných japonských konglomerátů společností se širokou působností na světových trzích a my jsme v současné době jejich jedinou dceřinou společností v Evropě.

Jaké služby dnes nabízíte?

Klientům poskytujeme služby a řešení vycházející z komplexního provázaného logistického řetězce. Proclení zboží prostřednictvím sítě veřejných i neveřejných celních pracovišť, uskladnění a variabilní zpracování ve třech logistických centrech rozmístěných po celé ČR, rychlou pozemní, námořní, leteckou a nově i kolejovou přepravu či distribuci ke konečnému odběrateli. Nejnovějším komplexním produktem můžeme nazvat tzv. „Logistiku první a poslední míle“. Pro naše zákazníky, kterými jsou především partnerské logistické společnosti provozující pravidelnou sběrnou službu kusových zásilek do/z ČR, nyní zajišťujeme svoz a rozvoz zásilek, cross dock i krátkodobé skladování v našem logistickém centru. Pro společnosti ze zemí mimo EU pak zajišťujeme i kompletní celní odbavení.

Vaší specialitou jsou především celní služby. Co vše a komu dnes dokážete nabídnout?

Jsme v ČR jedni z největších a nejrespektovanějších poskytovatelů celních služeb. Klientům nabízíme kromě celního odbavení ve všech režimech na území celé země i profesionální servis, poradenství včetně návrhu vhodných celních postupů, využití zjednodušených celních postupů, centralizované celní řízení, propuštění zboží do režimu bez nutnosti předložení zboží celnímu úřadu. Naše společnost má propracovaný systém vlastních celních záruk pro všechny celní režimy a jsme schopni zaručit celní dluh i v ekonomických celních režimech v rozsahu desítek milionů korun. Tím mohou klienti oddálit či optimalizovat platbu cla a to má pozitivní dopad na jejich cash flow i finanční výsledky.

Od ledna platí nový obchodní režim s Velkou Británií, který je závazný pro celou EU. Co tento krok obnáší?

Na brexit jsme se připravovali více než čtyři roky a troufám si tvrdit, že jsme byli připraveni více než dobře. Máme postavený silný tým expertů z řad našich kolegů a již od samého počátku, kdy nejen v celé EU vládly všeobecné zmatky, jsme byli schopni přepravit a řádně proclít prakticky jakékoli zboží směřující z/do Velké Británie. Samozřejmě že se nově nastavované procesy neobešly bez komplikací, především v době, kdy světu „vládne“ covid-19. Troufnu si tvrdit, že brexit přišel opravdu v „blbé“ době. V době, kdy nikdy nevíte, který zaměstnanec se bude potýkat s nemocí covid-19 a kdy celní správa funguje částečně omezeně. Jinými slovy chybí ruce, které budou zpracovávat celní prohlášení.

Jaký praktický dopad má brexit na naše dopravce a jak se dotkl konkrétně vaší společnosti?

Na potíže dnes narážejí dopravci, stejně jako celní či logistické firmy. Britové vůbec neřeší, že vývozní deklarace je pro exportéra nějaká forma daňového dokladu či minimálně podkladem pro fakturaci bez DPH. Naopak, pokud Brit prodává DDP do ČR, má vizi, že vyclí zboží pod svým jménem v ČR/EU, což sice může, ale pokud u nás není registrován k DPH, je tento způsob pro něho finančně i administrativně nevýhodný. Čeští importéři do Velké Británie mají v tuto chvíli cestu za Lamanšský průliv jednodušší, v Británii platí půlroční období, kdy dovozy běžného zboží nemusí ihned vyclívat, stačí je vést v evidenci a do 30. června 2021 zajistit proclení. Ovšem od července 2021 bude přechodné období ukončeno a i zde bude třeba zajistit běžné celní odbavení jako v jiné zemi.

O co konkrétně půjde a jak jste na to připraveni?

Bohužel to ukáže až samotná praxe. Při exportu do Spojeného království (UK) je do 1. 7. 2021 udělen mnoha subjektům v UK tzv. generální pardon od podání doplňkového celního prohlášení. V praxi to znamená, že mnozí příjemci v UK přijaté zboží pouze zaevidují ve své evidenci. Jak se dále bude vyvíjet situace, když tito příjemci opomenou, či jednoduše nepodají doplňkové celní prohlášení, je velkou neznámou a trochu se obávám případného dopadu na dopravce, kteří zboží dopravili na toto území. Naši specialisté detailně sledují vývoj a stav brexitu na britské i evropské straně a dokážou zhodnotit individuální případy vývozu či dovozu do/z Velké Británie, navrhnout a zrealizovat optimální způsob celního odbavení, který minimalizuje prostoje vozidla spojené s celním odbavením.

Každá společnost má vize do budoucna. Prozradíte ty vaše?

Velmi slibný potenciál vidíme v IT technologiích a v dalším posilování automatizace a robotizace, což se týká všech průmyslových odvětví. Už dnes jsme v některých případech schopni vytvořit celní prohlášení pouze dvěma kliky na klávesnici a to chceme postupně implementovat na co největší portfolio našich klientů. Spolu s mateřskou Mitsui-Soko chceme rozšiřovat naše aktivity na evropské půdě, a to v regionu střední a východní Evropy, kde dokážeme klíčovým zákazníkům nabízet naše vysoké standardy logistických služeb. Prvním krokem bude rozvoj naší pobočky PST Hungary v Maďarsku.

ZDROJ: MF Dnes, Speciál Doprava a Logistika, 9.4.2021 – MFD náhled speciál Doprava&logistika_vydání 9. 4. 2021