Skip to main content

Společnost PST CLC Mitsui-Soko aktuálně pracuje na přípravě k certifikaci na ISO/IEC 27001, což je mezinárodně platný standard, který definuje požadavky na systém managementu bezpečnosti informací, především pak řízení bezpečnosti důvěry informací pro klienty, zaměstnance, procesy, IT systémy a strategii firmy. V současnosti jsou implementovány jednotlivé procesy související s touto certifikací.

Každá certifikace je potvrzením kvality pro zákazníky společnosti. „Certifikací ISO/IEC 27001 prokážeme našim klientům, že nám bez obav mohou svěřovat svá data, své zboží a péči o něj, protože na vše máme přesně nastaveny procesy a metodiku, včetně softwarových a hardwarových řešení, aby nedocházelo k úniku dat a jejich zneužití. Veškerá data jsou zálohována a má k nim přístup jen ten, kdo k nim přístup má mít,“ vysvětluje David Zimandl, finanční ředitel společnosti PST CLC Mitsui-Soko.

Společnost PST CLC Mitsui-Soko má od Lloyďs Register udělen certifikát integrovaného systému managementu kvality, který zahrnuje normy ISO 9001:2015, také normy bezpečnosti práce a bezpečnosti na pracovištích ISO 45001:2018.

Dále PST CLC Mitsui-Soko již dříve získala od stejné společnosti ekologické certifikace ISO 14001:2015 a ISO 50001:2018 – první z těchto norem se týká systému řízení ochrany životního prostředí, druhá kontroly hospodaření s energiemi. PST CLC Mitsui-Soko získala i certifikaci EcoVadis, což je nástroj k zajištění transparentnosti v celém dodavatelském řetězci, cílí na udržitelnost.

Standardy pro celní služby a bezpečnost supply chainu

„Protože vyhovujeme i standardům pro celní služby a bezpečnost supply chainu, máme certifikáty pro AEO, které nám zajišťují jak certifikaci samotných celních procesů, tak i bezpečnosti zboží v námi provozovaných celních skladech. Status AEO umožňuje zjednodušení procedur v celním řízení,“ konstatuje David Zimandl.

Dodává, že kromě toho obdržela společnost ISO 28001:2007, které potvrzuje bezpečnost v supply chainu. „PST CLC Mitsui-Soko má tedy potvrzeno, že procesy v logistice jsou zabezpečeny a jsou nastaveny přesné postupy řešení případných incidentů,“ říká David Zimandl.

Ocenění finanční stability AAA Platinum Excellence

Společnost PST CLC Mitsui-Soko je dlouhodobě zisková. „Jsme subjekt, který je dostatečně silný na to, aby v případě nějakých incidentů obstál na trhu a nedošlo k bankrotu. Díky našim ekonomickým ukazatelům dlouhodobě máme od Dun & Bradstreet hodnocení AAA Platinum Excellence, což je nejvyšší ocenění finanční stability,“ podotýká David Zimandl.