Skip to main content

Společnost PST CLC Mitsui-Soko se zaměřuje na vyhodnocování efektivity svých logistických center prostřednictvím relevantních dat. Paralelně s přechodem na jednotný WMS systém se vytvářejí takzvané dashboardy zahrnující data z logistických center. Aktivně by měly být využívány nejpozději od konce kalendářního roku. Vedoucí logistických center a management firmy v nich budou moci vyhodnocovat například produktivitu v konkrétních skladech za předchozí den nebo jakékoliv jiné definované období. Tento manažerský nástroj povede v konečném důsledku k úsporám. 

Ke správným manažerským rozhodnutím budou sloužit přesná data, která budou on-line přístupná. „Díky standardizaci WMS budou mít vedoucí logistických center před sebou na obrazovce dashboard, prostřednictvím něhož velmi jednoduše zjistí vývoj sledovaných ukazatelů za definované období,“ říká Petr Kotora, ředitel logistiky společnosti PST CLC Mitsui-Soko.

Klíčové údaje ze skladů na jedné obrazovce

Doplňuje, že podobné dashboardy bude mít k dispozici i management společnosti PST CLC Mitsui-Soko. „Budeme v něm moci sledovat a vyhodnocovat potřebné údaje napříč všemi logistickými centry. Není řešením volat vedoucím směny logistických center a ptát se jich každé ráno na stav. Na jedné obrazovce zkrátka uvidíme klíčové údaje ze všech center,“ vysvětluje Petr Kotora.

On-line data pro relevantní rozhodování

Dodává: „Z dat bude například zřejmé, kolik hodin bylo v předchozím dni v logistickém centru investováno do zmanipulování určitého počtu jednotek. Když vedoucí uvidí, že počet jednotek klesá, spolu s tím musí samozřejmě klesat i počet vynaložených pracovních hodin. Vedoucí by měl tedy na základě toho vydávat relevantní rozhodnutí, například operativně snížit nebo zvýšit počet brigádníků, v závislosti na reálných potřebách ve skladech.“ 

Dashboardy zvýší efektivitu každého pracoviště

Vedoucí logistických center snižováním nebo zvyšováním počtu pracovníků reagují na dění ve skladu už nyní, nicméně nově bude vše on-line vyhodnocováno na základě přesných dat. Management společnosti PST CLC Mitsui-Soko bude srovnávat a vyhodnocovat produktivitu napříč všemi sklady. Dashboardy tedy budou jedním z nástrojů, který zvýší efektivitu každého pracoviště.