Skip to main content

Společnost PST CLC, a. s., nabízí zákazníkům vedle jiných služeb také realizaci pozemních kontejnerových přeprav. Zajišťuje například první a poslední míli pro společnosti Maersk a Cosco. O nabídce služeb a situaci v tomto segmentu trhu jsme hovořili s Petrem Hamanem, manažerem pro klíčové zákazníky vedoucím oddělení kontejnerových přeprav PST CLC.

Jaké služby v oblasti pozemních kontejnerových přeprav nabízíte?

Zajištujeme přepravy 20‘, 40‘ a 45‘ kontejnerů v importním i exportním směru převážně po České republice z terminálů Pardubice, Kolín, Česká Třebová, Mělník, Praha, Lovosice a Obrnice. Dále z přístavů v Hamburku, Bremerhavenu, Gdaňsku a Koperu.

Přepravujeme různé typy kontejnerů: high-cube, open-top, reefer, hard-top, tank-kontejnery apod.

Naše hlavní přepravní kapacity jsou soustředěny kolem Pardubic a Mělníku, kde jsme schopni velmi pružně reagovat na poptávky přeprav s dodáním v následující den.

Nabízíte k nim i nějaké doplňkové služby? 

Zajištění kontejnerové přepravy se neobejde bez dalších služeb spojených s celním odbavením, terminály a přístavy.

Uvádím pouze základní nabídku služeb jako jsou vystavení VGM certifikátu (ověřená hrubá hmotnost), VERWAHRERWECHSEL, TOUR PLAN, VDD (vývozní celní prohlášení), ATB, veterinární a FYTO kontroly.

Dále jsme schopni zajistit překládku zboží, uskladnění a následnou distribuci zásilek. Samozřejmostí je pak i připojištění zásilek, tzv. zbožové pojistky.

Zajišťujete mimo jiné první a poslední míli pro společnosti Maersk a Cosco? Můžete to přiblížit? 

S Maerskem spolupracujeme na terminálu v Mělníku již 3 rokem a před měsícem jsme nasadili náš první kamion pro kontejnerovou přepravu. Letos jsme pořídili 3 kamiony s ambicí vytvořit si početný vozový park k zajištění kvalitních služeb a dokázat klientům, že nejsme pouze jen další spedice.

Pro klienta COSCO zajišťujeme kromě první a poslední míle i služby schváleného příjemce v terminálu Pardubice. Tady naše služby zasahují i do sledování zásilek před příjezdem do terminálu a přípravu rozvozového plánu v závislosti na dojezdu vlaků, přístavby do terminálu a celním odbavení. Pomáháme klientovi hlídat a sladit veškeré procesy spojené s dodáním zboží. To s sebou nese kontrolu dokladů, zásilek a někdy i inspekci zboží za přítomnosti celního úřadu. Servis 24/7 je samozřejmostí s velkým důrazem na přesnost dodání.

Dotklo se zablokování Suezského průplavu nějak vašich služeb v oblasti kontejnerových přeprav? A očekáváte, že na ně bude mít dopad i do budoucna? A to jak co se týče dostatku volných kontejnerů, tak ceny za přepravu, nabídky alternativních tras, prodloužení doby dopravy či nabídky jiných dopravních módů? 

Zablokování Suezského průplavu jen eskalovalo již tak vyhrocenou situaci v námořní dopravě, kde největším problémem je nedostatek přepravních kapacit (lodí) a kontejnerů. Pro výrobní závody to znamenalo více jak týdenní zpoždění v dodání do výroby a pro nás samozřejmě snížení přepravených objemů potažmo příjmů. Věříme, že se situace v následujících týdnech zlepší a dopady zablokovaného Suezského průplavu budou minulostí. Nicméně zablokování průplavu přimělo klienty zamyslet se nad alternativními způsoby dopravy. Do budoucna očekáváme větší zájem o železniční a silniční dopravu z Číny. Díky přesunutí části objemů přepravovaného zboží klienti můžou efektivně docílit diverzifikaci rizik a tím eliminovat možná zpoždění dodávek zboží.

Očekáváte v důsledku „společné havárie“ v Suezu nějaké změny v oblasti pojištění a tarifů za přepravy? 

V tuto chvíli je těžké předvídat, jaké změny vyhlášení „společné havárie“ přinese. Loď se stále nachází v Suezském průplavu. V případě tarifů za přepravy neočekáváme dramatické změny v dlouhodobém horizontu.

ZDROJ: https://www.dnoviny.cz/ – PST