Skip to main content

Jarní pandemie koronaviru narušila nejen životy lidí a fungování ekonomiky, ale také rozhovory mezi Evropskou unií a Velkou Británií o brexitu. Jednání se na dlouhou dobu přerušila. Nyní byla opět obnovena, ale stále nedošlo k dohodě, a proto hrozí, že Británie na konci roku odejde z jednotného evropského trhu bez jakékoliv dohody o budoucích vztazích. Pro firmy ve Spojeném království i v EU, na které těžce dopadly důsledky koronavirové krize, by to znamenalo další šok − doslova přes noc by přestala platit většina pravidel, kterými se nyní vzájemný obchod řídí. Jak se na Brexit připravují české firmy, jsme se zeptali zástupce jedné z nich Petra Škapy, vedoucího celního oddělení ve společnosti PST CLC.

Společnost PST CLC, a.s. se na situaci ohledně Brexitu, která nevyhnutelně nastane, dlouhodobě připravuje. Samotná pandemie koronaviru je podle Petra Škapy „jen“ jakousi další komplikací, se kterou se musí v této oblasti vypořádat.

„Nechci se otázkou nemoci Covid-19 nějak rozsáhle zabývat, nicméně právě opatření, nebo spíš uvolnění některých opatření v oblasti dovozu OPP nám ukázala jednu z oblastí, kterou bude nutné při celním řízení v rámci pohybu zboží z/do Velké Británie řešit. Konkrétně mám na mysli předkládání Prohlášení o shodě při celním řízení a dodržování např. rostlinolékařských opatření,“ upřesňuje Petr Škapa.

Připravenost společnosti PST CLC, a.s. na Brexit se opírá především o svou analýzu očekávaných změn.

„Na formě poskytovaných celních služeb v ČR se prakticky nic nezmění, jen se musíme přizpůsobit tomu, zda se na zboží pocházející či dovážené z Velké Británie bude z pohledu uplatnění preferenčního zacházení nahlížet obdobně jako na zboží z Číny nebo ze Švýcarska,“ říká Petr Škapa.

V současné době zatím vše nasvědčuje tomu, že k 1. 1. 2021 nebude mezi EU a Velkou Británií uzavřena žádná obchodní dohod, jejíž součástí má být i oblast celní (i když právě v celní oblasti, a tedy na bezcelním zacházení, se obě strany již dávno shodly), a tudíž bude veškerý dovoz zboží z GB zatížen všeobecnou celní sazbou cla.

„PST CLC, a.s. v současné době počítá se zvýšeným nárokem našich smluvních klientů na poskytnutí celního dluhu při importu, navýšení objemu celního řízení a samozřejmě i s poskytnutím celního odbavení zboží při dovozu do GB prostřednictvím našeho partnera,“ uzavírá pohled na situaci Petr Škapa.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy ohledně Brexitu, neváhejte se obrátit přímo na naše odborníky z řad zaměstnanců.

Telefon: 595 693 728
Email: celni@pst-clc.czinfo@pst-clc.cz

ZDROJ: https://www.logisticnews.eu/logistic-news/pripravy-na-brexit-pokracuji