Skip to main content

Vážení zaměstnanci, zákazníci a partneři skupiny MITSUI-SOKO,

Jistě jste si plně vědomi, že se nová infekce korona virus (COVID-19) celosvětově rozšiřuje.
V reakci na epidemii, která se šíří po celém Japonsku, hlavně v městských oblastech,
vyhlásila vláda mimořádný stav pokrývající sedm prefektur tokijské metropolitní oblasti, Osaka, Hyogo a Fukuoka.

Navzdory obtížným podmínkám, mnoho zaměstnanců v první linii podnikání skupiny
MITSUI-SOKO doposud usilovně pracuje na tom, aby svým zákazníkům a společnosti jako celku neustále nabízeli běžné služby. Také v administrativním oddělení, v náročných podmínkách, kde je pracovní prostředí značně omezeno, všichni zaměstnanci tvrdě
pracovali na zachování funkce back-office, která podporuje všechny firemní aktivity a připravovala se na všechny možné scénáře.

Nejprve bych rád vyjádřil své uznání za Vaše velké dosavadní úsilí.

Vzhledem k vyhlášení stavu nouze bude možná nutné reagovat ještě s větším odhodláním a zároveň si uvědomovat priority na jednotlivých
pracovištích. V administrativním oddělení dále pokračuje provádění práce z domova, včetně správné volby úkonů, které mají být provedeny. Již dříve jsem Vás všechny požádal, abyste se „hrozby báli správně a vyrovnali se se situací klidně a náležitě.“ Nezapomeňte na tuto zprávu a nadále vhodným způsobem reagujte na situaci.

My, skupina MITSUI-SOKO, jsme hrdí na to, že jsme jednou z korporátních skupin zastupujících Japonsko. Udržujeme také jednu z nejdůležitějších společenských infrastruktur zvanou „logistika“. Tento mimořádný stav deklarovaný vládou nemá žádnou právní sílu.

Domnívám se však, že my, jako organizace a jako jednotlivci, kteří k této organizaci patří, bychom měli naše role a odpovědnost přijmout
vážně, pokud jde o tuto vládní žádost.

Abychom nezastavili logistiku a zároveň zajistili dostatečnou bezpečnost a klid našich zákazníků, všech zaměstnanců, jejich rodin a příbuzných, budeme přiměřeně pokračovat v našich ekonomických činnostech jako společnost – to je naše společenské poslání a závazek.

Je mi líto, že Vám tato situace způsobí ještě větší komplikace, ale překonejme tuto krizi tím, že se sjednotíme jako skupina s hrdostí a ctí.

Děkuji,

Hirobumi Koga

Group CEO

Tokio, 7. 4. 2020