Skip to main content

Ve všech svých multi-user skladech napříč republikou společnost PST CLC Mitsui-Soko nově nabízí službu co-packing, po níž je vysoká poptávka. Novým co-packing managerem se stal Petr Fejk. O služby s přidanou hodnotou je na trhu dlouhodobě zájem, PST CLC Mitsui-Soko co-packing začíná nabízet jak svým klientům, pro které ve svých skladech zajišťuje skladování (interní co-packing), tak i dalším firmám z FMCG, automotive a dalších segmentů (smluvní co-packing). PST CLC Mitsui-Soko se zaměřuje i na cross-dock co-packing, kdy jsou produkty zpracovány v rámci cross-docking režimu a po přebalení dále distribuovány.

Co-packing firma zajišťuje pro potravinářské i nepotravinářské zboží. V rámci co-packingu v oblasti automotive firem jde například o služby typu kvalitativní a kvantitativní kontrola, kompletace, modulové sestavování, vkládání návodů a štítkování. V oblasti kosmetiky může jít například o nabalování kosmetických sad a setů, přebalování na prodejní jednotky, promo packy, štítkování a přebalení.

Při cross-dock co-packingu PST CLC Mitsui-Soko přebírá roli prostředníka mezi dodavatelem/výrobní firmou a koncovým odběratelem. V rámci smluvního co-packingu může jít o časově omezené akce se zaměřením na promo zpracování a sezónní poptávku po výrobních a skladových kapacitách, s vazbou na celní služby a přepravy.

Co-packing jako efektivní součást supply chainu

„Výhodou spolupráce s námi jako poskytovatelem co-packingových služeb je úspora nákladů. Dokážeme totiž díky většímu počtu zákazníků nastavit práci ve skladech tak, aby byla maximálně efektivní a klientům tím přinášíme úspory, protože nemusí řešit personální ani prostorové otázky. Co-packing je tedy efektivní součástí supply chainu,“ říká Petr Fejk, co-packing manager společnosti PST CLC Mitsui-Soko, který má s logistikou a co-packingem zhruba dvacetileté zkušenosti.

Společnost PST CLC Mistui-Soko díky zájmu o tyto služby a masivnímu nasazením nové služby napříč sklady očekává zvýšení obratu a další upevnění pozice na trhu.

PST CLC Mitsui-Soko se více zaměří i na Rakousko

„Co-packing je pro firmy výhodný, protože potřebné úkony nemusejí zajišťovat vlastními kapacitami ve svých prostorách, což je vždy nákladné. U nás vznikne mezizastávka v rámci logistického řetězce, provedeme obalovou úpravu zboží podle požadavku zákazníků a zboží následně pokračuje z našeho skladu na místa určení, kde už nemusí odběratel řešit žádné další úkony,“ popisuje Petr Fejk příklad smluvního co-packingu.

Doteď společnost PST CLC Mitsui-Soko realizovala co-packingové služby pouze pro některé klienty, kteří ve skladech firmy využívali skladování. „Vzhledem k našim širokým skladovým možnostem budeme co-packing nabízet i v zahraničí. Plánujeme se obchodně ještě více zaměřit na Rakousko, protože naše sklady v Pohořelicích a v Brně jsou pro tamní trh velmi dobře dostupné,“ konstatuje David Zimandl, finanční ředitel společnosti PST CLC Mitsui-Soko, který zodpovídá i za multi-user sklady.

David Zimandl (na snímku vlevo), finanční ředitel společnosti PST CLC Mitsui-Soko, vítá v nové pozici co-packing managera Petra Fejka.