Skip to main content

S měsíčním předstihem Vám jako první přinášíme novinky ohledně dohody o volném obchodu EU – Vietnam!

V úředním věstníku byla dne 12.6.2020 zveřejněna Dohoda o volném obchodu mezi EU a Vietnamskou socialistickou republikou (L186/3).

Předmětná Dohody, podepsaná v Hanoji dne 30. června 2019, vstoupí v platnost dne 1. srpna 2020.

Z pohledu uplatnění celních sazeb je stanoven následující postup:

Není-li v této dohodě stanoveno jinak, každá smluvní strana sníží nebo odstraní cla na zboží pocházející z druhé smluvní strany v souladu se svými sazebníky stanovenými v příloze 2-A (Snížení nebo odstranění cel) dodatcích 2-A-1 (Celní sazebník Unie) a 2-A-2 (Celní sazebník Vietnamu).

Cla na původní zboží stanovená v položkách kategorie fáze „A“ v sazebníku dotčené smluvní strany se zcela odstraní a takové zboží bude potom zcela beze cla ode dne vstupu této dohody v platnost;

V případech označení B3 až B10 budou cla odstraňována postupně ve fázích.

Doklad o původu

EU – Vietnam

 • Formou standardní věty schváleného vývozce dle přílohy VI. dohody.
 • Do 6000 EUR bez nutnosti uvedení kódu schváleného vývozce
 • Nad 6000 EUR pouze s číslem schváleného vývozce

Držitelé povolení schválený vývozce tedy musí požádat o doplnění Vietnamu mezi schválené země v jejich povolení nebo mohou vystavit doklad o původu dle bodu 2.

 • Nebo standardní podobou dokladu EUR1
 • Případně Deklarací o původu (REX), ale to až v okamžiku, kdy tento postup EU oznámí Vietnamu. V takovém případě by se přestalo uplatňovat vystavování EUR1 či prohlášení schváleného vývozce.

Vietnam – EU

 • Formou standardní věty vývozce dle přílohy VI. dohody.
 • Do 6000 EUR bez nutnosti uvedení kódu schváleného vývozce
 • Nebo standardní podobou dokladu EUR1
 • Formou prohlášení schváleného vývozce u hodnoty nad 6 000 EUR
  1. Tato možnost zatím není připuštěna. Vietnamská strana takovýto systém nejdříve musí zavést.

Předložení dokladu o původu

Pro účely žádosti o preferenční celní zacházení se doklady o původu předkládají celním orgánům dovážející smluvní strany v souladu s postupy platnými v této smluvní straně. Uvedené orgány mohou požádat o překlad dokladu o původu, nebyl-li vystaven v angličtině.

V této souvislosti se doporučuje směrem do Vietnamu, vždy veškeré preferenční věty deklarovat v anglickém jazyce.

Celní specialisté PST CLC rádi a ochotně pomohou a poradí s optimálním způsobem proclení zásilek v importu či exportu v rámci celé České republiky bez ohledu na dopravní prostředek, vč. kurýrních služeb. Stávající i noví zákazníci s námi mohou komunikovat přes centrální dispečink na telefonu 595 693 728 či emailem na celni@pst-clc.cz.

Děkujeme Vám za Vaši spolupráci.