Skip to main content

Od 1. března 2021 přichází v platnost zpřísněný režim při dovozu dřevěného obalového materiálu do Evropské Unie na základě nařízení Komise 2021/127 při dovozech z Číny, Běloruska a Indie.

„Dřevěným obalovým materiálem je myšlen jakýkoli výrobek ze dřeva ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nákladních plošin, nástavců palet a prokladů, bez ohledu na to, zda je skutečně používán k přepravě předmětů různého druhu, kromě surového dřeva o tloušťce nejvýše 6 mm, zpracovaného dřeva vyrobeného pomocí lepidla, tepla a tlaku či jejich kombinace a prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality jako dřevo v zásilce.“

Počínaje 1.3.2021 jsou subjekty, které jsou odpovědné za dovoz dřevěného obalového materiálu a komodit u nichž je použit dřevěný obalový materiál, povinni nahlásit tento dovoz vstupní veterinární stanici do EU prostřednictvím systému TRACES, který je popsán na stránkách Evropské komise zde.

Obalový materiál musí splňovat požadavky mezinárodního standardu ISPM15Dle tohoto standardu pro každý obalový materiál – například palety – musí být vystaveno ze strany vývozce nebo výrobce osvědčení o obalech(Treatment declaration/certificate). Tento tzv. fumigační certifikát pomocí symbolů popisuje, zda byl materiál dostatečně ošetřen a jakou metodou. Tento certifikát již dnes vyžadují celní orgány při dovozu v ČR.

Důsledky nařízení pro importéry

Kontrolu má provádět hraniční veterinární správa na základě hlášení, a to u více jak 15 % zásilek. Předpokládané kontroly mají tedy probíhat především v evropských námořních přístavech (Hamburk, Bremenhaven, Rotterdam aj.) u námořních zásilek z Číny a Indie. U zásilek z Běloruska či těch, které z Číny přichází po železnici by měly kontroly probíhat na polsko-běloruských hranicích. Může se ovšem stát, že kontrola nastane až v místě propuštění zboží do volného oběhu – tj. i v České republice.

Pokud celní orgán rozhodne o nedostatečně osvědčeném materiálu nebo zjistí, že není hlášen v systému TRACES, může kontejner poslat zpět či požadovat likvidaci dřevěného obalového materiálu! Každopádně se importéři v případě nedodržení svých povinností vystavují riziku vícenákladů, zpoždění zásilky či v extrémním případě i odmítnutí přijetí zásilky na území Evropské unie.

Profesionální celní odbavení u PST CLC

PST CLC proto všem importérům doporučuje, aby prověřili soulad palet a jiného obalového materiálu se standardem ISPM15, a především řádnou administraci v systému TRACES. Klíčová bude tedy spolupráce s odesílateli zboží z Číny, Indie či Běloruska, kteří budou muset používat pouze palety s fumigační certifikací, a především být importérům nápomocni s administrací v systému TRACES.

Celní specialisté PST CLC importérům pomohou zodpovědět konkrétní dotazy a zajistit profesionální celní odbavení kdekoli v České republice. V případě celní kontroly v České republice budeme schopni profesionálně importérům pomoct a ve spolupráci s celní správou najít vhodné řešení i v případě, že bude po 1.3.2021 zjištěny problémy u importované zásilky. Stávající i noví zákazníci s námi mohou komunikovat skrze náš zákaznický servis na telefonu 595 693 728 či emailem na celni@pst-clc.cz.

 Ing. Vojtěch Brouček

Obchodní ředitel PST CLC, a.s.