Skip to main content

Vzhledem k činnostem Ruské federace a Běloruska Evropská rada postupně aktualizovala opatření týkajících se mimo jiné omezení dovozu a vývozu zboží. Jde o Základní omezující nařízení ve vztahu k Ruské federaci /NR (EU) č. 833/2014/ a o Základní omezující nařízení ve vztahu k Bělorusku /NR (ES) č. 765/2006/. Společnost PST CLC připravila následující souhrn nejaktuálnějších informací k celní problematice ve vztahu k opatřením proti Rusku a Bělorusku.

Jednotlivé „balíčky“ omezujících opatření byly zaváděny postupně a v mnoha případech s odkladem úplné účinnosti těchto opatření. „Zpracovali jsme přehled jednotlivých opatření ve vztahu ke lhůtám, protože jsme zjistili, že pro firmy je situace velmi nepřehledná. Neustále se nás firmy totiž dotazují, co a od kdy platí nebo bude platit, co se změní, od kdy nebude možné něco dovážet a podobně,“ řekl Petr Škapa, vedoucí metodik celního řízení společnosti PST CLC.

Poslední opatření a oznámení se dotýkají náležité péče, kterou by měli dovozci a vývozci přijmout minimálně v rámci obchodu se státy Euroasijské hospodářské unie (EAHU, kterou kromě Ruské federace a Běloruské republiky tvoří Arménská republika, Republika Kazachstán a Kyrgyzská republika).

Vzhledem k riziku obcházení by hospodářské subjekty v EU měly přijmout vhodná dostupná opatření náležité kontroly, aby zabránily obcházení zde uvedených opatření.

 Rusko (zboží)

 • Vývoz zboží určeného pro zařízení plynovodů a ropovodů (příloha II; čl.3) – zákaz se do 17. 9. 2022 nevztahuje na kontrakty uzavřené před 16.3.2022.
 • Vývoz zboží pro rafinaci ropy (příloha X; čl. 3b) – zákaz se do 27. 5. 2022 nevztahuje na kontrakty uzavřené před 26.2.2022.
 • Vývoz zboží a technologie v letectví (příloha XI a XX; čl. 3c) – zákaz se do 28. 3. 2022 nevztahuje na kontrakty uzavřené před 26.2.2022.
 • Vývoz zboží a technologie pro námořní plavbu (příloha XVI; čl. 3f) – zákaz je platný od 10.3.2022.
 • Dovoz výrobků ze železa a oceli (příloha XVII; čl. 3g) – zákaz se do 17. 6. 2022 nevztahuje na kontrakty uzavřené před 16.3.2022.
 • Vývoz luxusního zboží (300 EUR) příloha XVIII; čl. 3h – zákaz je platný od 16.3.2022.
 • Dovoz vybraného zboží (mimo jiné výrobky ze dřeva či ostatní nábytek) příloha XXI; čl. 3i – zákaz se do 10. 7. 2022 nevztahuje na kontrakty uzavřené před 9.4.2022.
 • Dovoz uhlí a fosilních paliv (příloha XXII; čl. 3j) – zákaz se do 10. 8. 2022 nevztahuje na kontrakty uzavřené před 9.4.2022.
 • Vývoz zboží (nejrozsáhlejší seznam různého zboží) příloha XXIII; čl. 3k – zákaz se do 10. 7. 2022 nevztahuje na kontrakty uzavřené před 9.4.2022.

Bělorusko (zboží)

 • Dovoz dřevěných výrobků (příloha X; čl. 1o) – zákaz se do 4. 6. 2022 nevztahuje na kontrakty uzavřené před 2.3.2022.
 • Dovoz cementových výrobků (příloha XI; čl. 1p) – zákaz se do 4. 6. 2022 nevztahuje na kontrakty uzavřené před 2.3.2022.
 • Dovoz výrobků ze železa (příloha XII; čl. 1q) – zákaz se do 4. 6. 2022 nevztahuje na kontrakty uzavřené před 2.3.2022.
 • Dovoz výrobků z kaučuku (příloha XIII; čl. 1r) – zákaz se do 4. 6. 2022 nevztahuje na kontrakty uzavřené před 2.3.2022.
 • Vývoz strojů (příloha XIV; čl. 1s) – zákaz se do 4. 6. 2022 nevztahuje na kontrakty uzavřené před 2.3.2022.

Z pohledu vývozu zboží dvojího použití (Dual use)

 • Samotné nařízení 2021/821 je nadále v plném rozsahu platné a nové sankční balíčky dále rozšiřují okruh zboží a pokročilých technologií, které jsou vnímány jako zboží strategického významu pro posílení ruské a běloruské vojenské a technologické kapacity.

Rusko (doprava)

 • Letecká doprava – zákaz přistání na území EU, vzlétat a přelétat přes něj (čl. 3b) – zákaz je platný od 29.2.2022.
 • Námořní doprava – zákaz přístupu do přístavu EU (čl. 3ea) – zákaz platný od 17.4.2022 (vyjma přepravy uhlí a fosilních paliv do 10.8.2022).
 • Silniční doprava – zákaz přepravy zboží po silnici (čl. 3l) – zákaz platný od 17.4.2022.

Bělorusko (doprava)

 • Silniční doprava – zákaz přepravy zboží po silnici (čl. 1zc) – zákaz platný od 17.4.2022.
 • Letecká doprava – zákaz přistání na území EU, vzlétat a přelétat přes něj (čl. 8b) – zákaz je platný od 5.6.2021.
 • Často kladené dotazy ohledně celních postupů – dostupné zde pouze v anglickém jazyce.
 • Často kladené otázky v souvislosti s uvedenými zákazy (zdroj FAÚ).
 • Oznámení Evropské komise k obcházení zákazů přímého a nepřímého dovozu/vývozu do/z Ruské federace a Běloruska CI 145/1.