Skip to main content

Kolínská automobilka Toyota Motor Manufacturing Czech Republic uzavřela smlouvu o spolupráci v rámci celních služeb se společností PST CLC, která se stala jejím exkluzivním celním brokerem. Spolupráce začala v dubnu, postupně byly nastaveny jednotlivé procesy nutné pro celní odbavení tak, aby nedocházelo ke zdržením a komponenty do výroby putovaly v režimu Just in Time. 

Společnost PST CLC v rámci spolupráce s automobilkou využívá vlastní dedikovaný tým, který sleduje veškeré změny v oblasti celní problematiky, zabývá se metodikami a implementuje změny. „Při návrhu řešení jsme vycházeli z našich dlouhodobých zkušeností, výborné znalosti tuzemského i zahraničního prostředí, ze znalostí v poskytování celních služeb a nastavení celního prostředí pro poskytování celních služeb dedikovaných zákazníkovi. Výhodou v rámci outsourcingu celních služeb je naše velká míra automatizace procesů. Využíváme automatický přenos dat. Nicméně podstatný je nejen samotný přenos dat, ale roli hraje i vysoká úroveň jejich zabezpečení, archivace a zálohování,“ specifikuje Petr Böhm, generální manažer divize celních služeb společnosti PST CLC.

Supply chain automobilky je systémově propojen

Supply chain automobilky Toyota Motor Manufacturing Czech Republic je systémově propojen přes společnost PST CLC. „Jsem rád, že se nám daří ve všech oblastech naší činnosti, zejména v celních službách. Díky spolupráci se společností Toyota Motor Manufacturing Czech Republic se na nás obracejí i dodavatelé této automobilky,“konstatuje Vít Votroubek, generální ředitel firmy PST CLC. „V našich systémech se setkávají informace od dodavatelů Toyoty, díky čemuž máme podklady k tomu, abychom vše byli schopni včas proclít. Bylo nutné nastavit plynulý tok dat a sdílení informací, protože za tři dny dochází mezi námi, automobilkou a přepravci k výměně zhruba 5500 informací o všech zásilkách. Hlavní směry zásilek jsou z Velké Británie, z Japonska a z Turecka,“popisuje Petr Böhm.

On-line přístup k dokladům

Uvedený systém funguje on-line a nyní již v režimu 24/7. Poskytuje aktuální informace všem zúčastněným stranám. Archivace dat je nastavena na deset let. Jsou definovány různé úrovně přístupů. „Díky správně nastavenému systémovému řešení máme všechny potřebné doklady pro proclení zásilek,“kvituje Petr Böhm. Firma PST CLC automobilce Toyota Motor Manufacturing Czech Republic zajišťuje kompletní portfolio celních služeb – od celních služeb v oblasti importu a exportu až po ekonomické režimy, které Toyota využívá pro optimalizaci nákladů.

Společnost PST CLC pro automobilku Toyota Motor Manufacturing Czech Republic zajišťuje i poslední míli určitých přeprav zásilek z dočasných skladů do skladů Toyoty. Doplňme, že divize celních služeb společnosti PST CLC letos zaznamenala úspěšný rok. Velkou měrou k tomu přispěl také Brexit, který i přes velice turbulentní období změn přinesl zajímavý tok výnosů. „Další dílčí úpravy související s Brexitem bude nutné provést i od 1. ledna 2022. Dojde ke změně systému evidence zásilek mířících do Velké Británie, změny se tedy zásadně dotknou hlavně přepravců, kteří budou muset být mnohdy registrováni v systémech Velké Británie,“ uvádí Petr Böhm.