Skip to main content

Společnost PST CLC nabízí zákazníkům komplexní logistické služby včetně proclení, uskladnění a zpracování zásilek v logistických centrech i přepravy a distribuce ke konečnému odběrateli. Aktuální nabídku služeb v oblasti logistiky pneumatik nám přiblížil Jiří Bradna, ředitel kontraktní logistiky společnosti PST CLC.

Jaké služby pro logistiku pneumatik nabízíte?

Pro klienta Continental Barum poskytujeme již od roku 2012 služby skladování a distribuce v rámci ČR a SK z regionálních distribučních center Nehvizdy a Pohořelice na celkové výměře kolem 30 tisíc m2. Dedikovaná logistická centra pracují v třísměnném provozu a denně zmanipulujeme až 500 tun pneumatik, které v režimu D+1 distribuujeme po celém Česku i Slovensku.

Dalším důležitým projektem v oblasti logistiky pneumatik je noční cross‑dock pneu Michelin a Pirreli, který zajišťujeme pro český trh v logistických centrech LC Úžice a LC Brno – Tuřany.

Projevují se na distribuci  mezi ČR a SR nějak epidemiologická opatření? A to jak co se týče rychlosti distribuce, tak i třeba ceny za přepravu?

Protiepidemická opatření přináší provozní komplikace pro činnost na skladě, tak i u některých zákazníků. S výjimkou drobností nemáme informace o problémech dodávek na Slovensko, hranice jsou většinou pro naše distribuční vozidla průjezdné bez problémů.

Poskytujete tyto služby sami, nebo i prostřednictvím subdodavatelů?

Službu skladování a cross docku poskytujeme sami, distribuci pro Continental pomocí subdodavatele – tím je po celou dobu spolupráce s Continentalem společnost ČSAD Uherské Hradiště.

Museli jste v případě cross dockingu nějak upravovat prostory, v kterých působíte?

Díky velikosti skladů nebylo potřeba prostory upravovat, ale museli jsme upravit provozní režim skladu a jasně vydefinovat časová okna pro jednotlivé činnosti, tedy i cross‑docking.

Jaká je kapacita těchto skladů v režimu cross docking?

V rámci LC Úžice se maximální realizované objemy pohybují v rozmezí 25 – 30 tun/den a jsou manipulovány na ploše 500 – 700 m2 podle konkrétní skladby typů pneumatik a zásilek. Pro LC Brno je to maximálně 20 tun/den realizovaných na ploše 300 – 400 m2

Jak se do vaši činnosti promítla pandemie koronaviru? A to jak z hlediska objemu práce, tak z hlediska personálního a organizace práce?

Pandemie, hlavně ze začátku mírně zasáhla expedované objemy (o cca 30 % oproti plánu), na druhou stranu zde ale byla příležitost udělat již déle plánované reorganizace a podařilo se nám navýšit a stabilizovat personál, což má nyní pozitivní dopad na poskytované služby.

Co očekáváte od letošního roku? Opět jak z hlediska objemu práce, tak co se týče zaměstnanosti?

Očekáváme stejné objemy, jako tomu bylo v roce 2020, s mírným nárustem prodejů nákladních plášťů. Z hlediska zaměstnanosti nyní díky provedené reorganizaci spojené s navýšením mezd v roce 2020 nemáme nouzi o zaměstnance a nedochází k jejich fluktuaci.

Jaké další služby společnost PST nabízí?

Společnost PST CLC na českém a evropském trhu působí od roku 1991 jako spolehlivý dodavatel skladovacích, celních a přepravních služeb nejvyšší kvality. Našim klientům poskytujeme služby a řešení vycházející z komplexního provázaného logistického řetězce. Proclení zboží prostřednictvím sítě veřejných i neveřejných celních pracovišť, uskladnění a variabilní zpracování v logistických centrech strategicky rozmístěných po celé ČR, a rychlou přepravu či distribuci ke konečnému odběrateli. Od roku 2012 působíme na trhu jako člen celosvětového holdingu Mitsui‑Soko Group. I přes silné zázemí japonské společnosti si zachováváme svou jedinečnost a identitu české firmy s individuálním přístupem ke každému zákazníkovi.

Změnila se v důsledku pandemie poptávka po těchto službách, a to ve smyslu, že o některé výrazněji rostl zájem? A očekáváte nějaké změny v poptávce po vašich službách v letošním roce, respektive hodláte se třeba více soustředit na některé segmenty?

Pandemie koronaviru nabídla naší společnosti šanci stát se specialistou na dovoz zdravotnických potřeb z Číny. Firma se zapojila do pomoci potřebným formou bezplatných celních služeb při dovozech zdravotnického materiálu. Ihned po začátku koronavirové krize nás oslovili Rotariáni s žádostí o pomoc s dovozem roušek z Číny pro humanitární účely na severní Moravě a stejně tak i mnoho komerčních subjektů, které dovážely roušky čistě jako obchodní artikl. Poptávka po celním odbavení roušek byla veliká, protože v dubnu v letadlech nelétalo prakticky nic jiného. K této formě pomoci nás vedlo přesvědčení, že nejlépe můžeme pomoct v tom, v čem jsme na trhu nejlepší.

Pozorujeme setrvalý či průběžně rostoucí zájem o logistické služby a naše logistická centra dosahují velmi slušné obsazenosti. Zaměřovat se chceme především na skladování zboží s přidanou hodnotou – tedy celním odbavením, například včetně režimu celní sklad nebo zajištěním přepravy – ať po moři, vzduchem, po silnici či železnici.

ZDROJ: https://www.dnoviny.cz/

DN – Bradna