Skip to main content

Na pozici Project operation managera společnosti PST CLC Mitsui-Soko nastoupil Jakub Kotrouš. Předtím v PST CLC Mitsui-Soko pracoval jako manažer logistického centra v Úžicích. Ve firmě působí již 13 let, z toho sedm let pracoval v rámci projektu interní logistiky u zákazníka v Kutné Hoře.

Jakub Kotrouš se aktuálně v nové pozici zaměřuje na projekty krátkodobého i dlouhodobého charakteru, které mají jasně definované cíle. „Mezi mé hlavní úkoly patří například spolupráce na auditu manipulační techniky, jehož cílem je zjistit, které vozíky jsou pro firmu v daných provozech nejoptimálnější. Půjde tedy o komplexní vyhodnocení stávající flotily manipulační techniky v rámci všech provozů naší společnosti. Vyhodnocení se týká vhodnosti technické specifikace vozíků pro dané provozy a financování techniky s důrazem na snížení nákladové stránky,“ uvádí Jakub Kotrouš.  

Spolupracuje také na projektu interní logistiky. Podílí se i na implementaci sekvenčního rozsvěcování regálových uliček ve skladech PST CLC Mitsui-Soko, jehož cílem je snižování energetické náročnosti logistických center. Tento projekt je už zhruba v polovině.

„V nové pozici Jakubovi přeji, aby zúročil zkušenosti a znalosti, které při své praxi získal – jak při realizaci projektu interní logistiky v Kutné Hoře, tak v rámci našeho logistického centra v Úžicích, kde se mu za krátkou dobu podařilo dostat výsledky celého centra do velmi pozitivních čísel,“ konstatuje Petr Kotora, ředitel logistiky společnosti PST CLC Mitsui-Soko.

Dodejme, že Jakub Kotrouš vystudoval Gymnázium, SOŠ a VOŠ v Ledči nad Sázavou. Mezi jeho zájmy patří starost o kočky, doma má tři. Rád hraje šachy a miluje dobré víno.