Skip to main content

Evropská unie spustila vlnu sankcí vůči Ruské federaci a Bělorusku, které se promítají také do celní problematiky. Situace se vyvíjí a mění bezmála každý den. Společnost PST CLC proto připravila pro přehlednost výčet sankcí s dopadem v celní oblasti.

„Společnost PST CLC ostře odsuzuje nevyprovokovaný vojenský útok na svrchované území Ukrajiny, který zahájila Ruská federace ve čtvrtek 24. února 2022. Tento bezprecedentní akt agrese i naše společnost hodnotí jako zcela hanebný a nepřijatelný, učiněný v rozporu s mezinárodním právem. Vyjadřujeme plnou podporu a solidaritu Ukrajině a jejímu lidu, stojíme plně za Ukrajinou,“ uvádí Vít Votroubek, generální ředitel společnosti PST CLC. Dodal, že firma PST CLC je připravena zodpovědět případné dotazy veřejnosti týkající se sankcí v souvislosti s celní problematikou – a to prostřednictvím e-mailu celni@pst-clc.cz.

Aktuální přehled sankcí

Vít Votroubek dále doplnil, že tým celních specialistů z PST CLC připravil následující přehled sankcí. Výčet přinášíme s aktivními odkazy na konkrétní aktuální informace.

Sankce vůči Rusku. Nařízení 2022/345:

 • od 12.3.2022 zákaz výměny finančních údajů s jmenovanými bankami,
 • zákaz prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet eurobankovky do Ruska nebo pro použití v Rusku.

Pozastavení vysílání propagandistických sdělovacích prostředků kontrolovaných Ruskem na území EU. Nařízení 2022/350.

Byl rozšířen seznam sankcionovaných osob o občany Běloruska podílející se na agresi vůči Ukrajině. Nařízení 2022/353.

Nařízením 2022/355 byly rozšířeny sankce vůči Bělorusku o:

 • zákaz vývozuurčitého zboží do Běloruska nebo pro použití v Bělorusku:
 • zákaz dovozu(nákupu, přepravy) určitého zboží pocházejícího nebo odesílaného z Běloruska:

Aktualizováno Nařízení 765/2006 o zákazu dovozu a vývozu z/do Běloruska.

Nařízení 2022/334  rozšiřuje sankce vůči Rusku o:

 • zákaz příletu, odletu, přeletu letadel provozovaných ruskými leteckými do/z/přes území EU,
 • zákaz transakcí se správou rezerv a aktiv ruské centrální banky.

Nařízením 2022/336  opětovně rozšířena sankční listina fyzických a právnických ruských osob.

Oznámení (2022/C 931/01) o možném obcházení zákazů dovozu z Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny.

Nařízení 2022/236 rozšiřuje seznam osob, jichž se týkají sankce za protiprávní anexi Krymu a Sevastopolu.

Nařízením 2022/300 byl aktualizován seznam osob, jichž se týkají sankce vůči Bělorusku.

Nařízeními 2022/260 a 2022/261 byl opětovně rozšířen seznam sankcionovaných osob.

Nařízení 2022/262 rozšiřuje finanční sankce vůči Rusku (zákaz obchodování cennými papíry a nástroji peněžního trhu, zákaz financování Ruska, jeho vlády a centrální banky).

Nařízení 2022/263  zakazuje:

 • dovoz zboží z území Doněcké a Luhanské oblasti s výjimkami:
  • do 24.5.2022 je povoleno dovážet zboží na základě smluv uzavřených před 2.2022, ale musí to být předem oznámeno FAU,
  • je povoleno dovážet zboží ukrajinského preferenčního původu potvrzeného formou osvědčení EUR.1 potvrzeného ukrajinskými celníky (prohlášení schváleného vývozce pro tento účel je nedostačující),
  • zákaz vývozu (prodeje) zboží uvedeného v příloze II tohoto nařízení:
   • osobám a pro použití v Doněcké a Luhanské oblasti.

Nařízení 2022/328 mimo jiné zakazuje vývoz vyjmenovaného zboží do Ruska.

 • Zboží dvojího užití;
 • Zboží dle přílohy VII, X a XI.

Nařízení 2022/332 rozšiřuje seznam sankcionovaných osob, včetně Putina a Lavrova.

Rozhodnutím 2022/333 bylo částečně pozastaveno udělování víz občanům Ruska.

Nařízením 2022/396 (platné od 9.3.2022) byla opět rozšířena sankční listina fyzických a právnických osob, která teď čítá přes 900 ruských občanů, firem, institucí a osob, jichž se týkají sankce proti Rusku.

Nařízením 2022/394 (platné od 10.3.2022) byl rozšířen zákaz vývozu (přímého i nepřímého prodeje, dodávky, převodu) plavidel, námořních systémů nebo výstroje a jejich speciálně konstruovaných součástí a příslušenství do Ruska.

Nařízením 2022/398 (platné od 10.3.2022) byly zavedeny další finanční sankce vůči Bělorusku a aktualizována příloha Va základního nařízení, obsahující seznam zboží, které lze do Běloruska vyvážet jen na základě dříve uzavřených smluv a s licencí vydanou Licenční správou MPO.

Nařízení 2022/395 (platné od 9.3.2022) vztahující se na centrální banku Ruska a zákaz prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet zboží a technologie pro námořní plavbu do Ruska.

Nařízeních 2022/397 (platné od 9.3.2022) byl rozšířen seznam osob (Rusko) vztahující se k nařízení 2014/145 (aktualizované znění k 13.12.2021) ve věci zamezení vstupu na území EU a zmrazení finančních prostředků.

Nařízení 2022/399 (platné od 9.3.2022) se mění Rozhodnutí 2012/642/SZBP – omezení směrem k Bělorusku vztahující se na rozšíření o další osoby, finanční prostředky, letecký provoz.

Nařízením 2022/427 byl rozšířen seznam osob (15) a subjektů (9), na něž se vztahují omezující opatření, obsažená v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014.

Nařízením 2022/428 byly rozšířeny sankce vůči Rusku

 • Zákaz vývozu
  • Zboží uvedené v příloze II daného nařízení (původní příloha)
  • Luxusní zboží uvedené v příloze XVIII
   • Pokud jeho hodnota přesahuje 300 EUR/ks nebo hodnotu uvedenou níže pro specifické výrobky
 • Zákaz dovozu, ale i přepravy a nákupu
  • Zboží uvedené v příloze XVII daného nařízení pocházející nebo vyvezené z Ruska
   • Výrobky ze železa a oceli

Uvedené zákazy se do 17. září 2022 nevztahují na plnění závazku vyplývajícího ze smlouvy uzavřené přede dnem 16. března 2022, nebo z doplňkových smluv, které jsou pro plnění takové smlouvy nezbytné.