Skip to main content

V souvislosti s vypuknutím choroby COVID-19 a nouzové situace v oblasti veřejného zdraví Evropská Komise zveřejnila dne 15.3.2020 rozhodnutí Komise 2020/402,  kterým se vývoz některých produktů podmiňuje předložením vývozního povolení bez ohledu na to, zda pochází z Unie či nikoli.

Toto rozhodnutí bylo následně dne 23. dubna 2020 na dobu nezbytně nutnou (30 dnů – která ale může být prodloužena) pozměněno novým prováděcím nařízením Komise 2020/568 a přináší následující změny:

  1. na tuto omezenou dobu je zrušena nutnost vyřízení vývozního povolení na zboží, které není zbožím Unie. Tedy např. roušky dovezené z Číny a v EU nepropuštěné do režimu volného oběhu, které jsou dále vyváženy mimo EU
  2. Dočasně byla zrušena povinnost žádat o vývozní povolení u obličejových štítů a rukavic
  3. Opatření se nevztahují na vývoz do Albánské republiky, Andorry, Bosny a Hercegoviny, na Faerské ostrovy, do Gibraltaru, Islandské republiky, Kosova, Lichtenštejnského knížectví, Černé Hory, Norského království, Republiky Severní Makedonie, Republiky San Marino, Srbska, Švýcarské konfederace, Vatikánského městského státu, jakož i do zámořských zemí a území uvedených v příloze II Smlouvy. Totéž platí i pro vývoz do Büsingenu, Helgolandu, Livigna, Ceuty a Melilly.

Ostatní změny jsou pouze technického charakteru ve smyslu posouzení případného vydání vývozního povolení do jiných států světa s ohledem na posouzení možnosti uspokojení poptávky po Osobních ochranných prostředcích (OOP) v Unii.

Stávajícím i novým zákazníkům celní specialisté z PST CLC rádi poradí s detaily týkajícími se změn podmínek dovozu a vývozu OOP, jakožto i celním odbavením jiného zboží. Komunikovat je možné přes centrální dispečink na telefonu 595 693 728 či emailem na celni@pst-clc.cz

Děkujeme Vám za Vaši spolupráci.