Skip to main content

Evropská unie v reakci na nepřetržitou destabilizační aktivitu Ruska na Ukrajině přijala 13. balíček omezujících opatření, který významně rozšiřuje seznam osob a subjektů podléhajících finančním sankcím. Nařízení Rady 2024/745, vydané dne 23. února 2024, rozšiřuje existující sankční seznam o 106 jedinců a 88 subjektů, čímž celkový počet cílených jednotlivců a subjektů přesahuje 2 000. Kromě toho, EU zahrnula 27 dalších subjektů podporujících ruský vojensko-průmyslový komplex z různých zemí včetně Indie, Srí Lanky, Číny, Srbska, Kazachstánu, Thajska a Turecka.

EU rovněž aktualizovala seznam zakázaných vývozních položek, které by mohly přispět k posílení ruského obranného a bezpečnostního sektoru, zahrnující komponenty pro vývoj a výrobu bezpilotních letounů (UAV). Tyto změny reflektují odhodlání EU zabránit Rusku v získávání materiálů a technologií pro vojenské účely.

V souladu s tímto závazkem, Evropská komise vydala aktualizovanou verzi příručky o náležité péči pro vývozce, s cílem zabránit obcházení sankcí. Tato příručka zdůrazňuje potřebu zvláštní pozornosti vůči zboží s nejvyšší prioritou, které by mohlo být využito v ruských vojenských systémech, a uvádí doporučení pro smluvní ustanovení o zákazu reexportu do Ruska. Vývozci jsou vyzváni, aby neuzavírali smlouvy s hospodářskými subjekty, které nejsou ochotny přijmout zákaz reexportu do Ruska, a aby informovali finanční úřady v případě zjištění porušení tohoto zákazu.

Příručka o náležité péči

Evropská unie také rozšířila seznam partnerských zemí pro dovoz železa a oceli, které nyní zahrnují Švýcarsko, Norsko a Spojené království, s cílem usnadnit obchod s těmito materiály při zachování integrity sankčního režimu.

Tato opatření jsou součástí nepřetržitého úsilí Evropské unie o podporu Ukrajiny a potlačení jakékoliv podpory ruské agresivní války. Pro více informací a detaily k 13. balíčku opatření, prosím, navštivte oficiální webové stránky Evropské unie.

Společnost PST-CLC a.s. za vás sleduje všechny změny týkající se celní a navázané legislativy, proto se na nás neváhejte kdykoliv obrátit. Naši specialisté se o vás postarají.

Tel.: +420 724 806 287

Email.: celni@pst-clc.cz