Skip to main content

Informace o dovozu respirátorů a roušek do ČR – celní odbavení

Česká republika a ostatní evropské země se aktuálně potýká s nedostatkem vhodných ochranných pomůcek, především respirátorů a roušek, zabraňujících šíření nebezpečné nemoci COVID-19. Na celní deklarace PST CLC se obracejí naši zákazníci, kteří mají zájem o dovoz roušek či respirátorů ze zahraničí. Importérům rádi zajistíme rychlé celní odbavení roušek, respirátorů, jakožto i jiného zboží z celého světa, nejen pro zvládnutí aktuální epidemie koronaviru.

Dovoz roušek či respirátorů do Evropské unie či České republiky není nikterak omezen.

V rámci ČR existuje legislativní opatření pro uvolnění některých typů ochranných pomůcek na trh.

V souladu s čl. 6 Ústavního zákona 110/1998 musí vláda vymezit, která práva stanovená ve zvláštním zákoně a v jakém rozsahu se v souladu s Listinou základních práv a svobod omezují a které povinnosti a v jakém rozsahu se ukládají. Podrobnosti stanoví zákon.

Dne 16.3.2020 bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU (L079I) Doporučení Evropské komise 403/2020 o postupech posuzování shody a dozoru nad trhem v souvislosti s hrozbou nákazy koronavirem COVID-19 u osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků. Na to navazuje mimořádné opatření č. j.: MZDR 5503/2020-12/PRO Ministerstva zdravotnictví České republiky:

  • Osobní ochranné prostředky třídy FFP3 (nejvyšší stupeň proti jedovatým a zdraví škodlivým prachům, kouři a aerosolům) může prodávat výhradně Česká republika a její organizační složky.

V praxi to tedy znamená, že dovoz respirátorů třídy FFP3 je stále možný, ale distribuce musí být zajištěna Vládou ČR. Importér tedy vždy musí kontaktovat Ministerstvo zdravotnictví ČR!

Dovoz ostatních ochranných pomůcek třídy FFP1 a FFP2 tomuto mimořádnému opatření nepodléhá. Pro bezproblémové uvolnění na trh v ČR musí být dovážené zboží na základě posouzení shody označeno značkou „CE“ a předloženo Prohlášení o shodě.

Výjimku v mimořádných případech uděluje Česká obchodní inspekce (ČOI).

Jednotlivé typy roušek a respirátorů je možné rozdělit do několika skupin i z pohledu celních předpisů:

  1. Respirátory ze silikonu (ochranná maska) – bez vyměnitelných filtrů: Clo 6,3%
  1. Ostatní dýchací přístroje a respirační masky s vyměnitelným filtrem: Clo 1,7%
  1. Respirační maska s ventilem – netkané textilie: clo 6,3%

masky pro ochranu uživatele před potenciálně infekčním materiálem a pro ochranu okolí před potenciálně infekčním materiálem šířeným uživatelem,

  1. Prostředky pro ochranu obličeje a přidružených sliznic (např.: očí, nosu, úst) před potenciálně infekčním materiálem – vyrobené z plastu: Clo 6,5%
  1. Ostatní papírové výrobky, které mohou sloužit jako částečná ochrana obličeje a přidružených sliznic: Clo 0%

Humanitární pomoc

V případě, že se jedná o dovoz zboží určeného k charitativním účelům, lze za určitých podmínek dovoz osvobodit od platby cla. Předpokladem je, že je zboží dováženo státními subjekty nebo jinými charitativními nebo dobročinnými subjekty schválenými příslušnými orgány a aby bylo zboží rozděleno zdarma potřebným osobám, případně zasílané bez jakéhokoli obchodního záměru těmto uvedeným subjektům.

Další možnost osvobození od cla

Dovoz zboží nepatrné hodnoty, tedy do 150 EUR, je v souladu s čl. 23 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1186/2009 osvobozený od cla.

Celní specialisté PST CLC rádi a ochotně pomohou a poradí s optimálním způsobem proclení zásilek v importu či exportu v rámci celé České republiky bez ohledu na dopravní prostředek, vč. kurýrních služeb. Stávající i noví zákazníci s námi mohou komunikovat přes centrální dispečink na telefonu 595 693 728 či emailem na celni@pst-clc.cz.