Skip to main content

Společnost PST CLC má za sebou další úspěšný rok. Podařilo se jí dosáhnout plánovaných hospodářských
výsledků a zaznamenala značný obchodní rozvoj, posílila její divize Logistika i divize
Přeprav. Do budoucna by se měla podle předsedy představenstva Víta Votroubka akciová společnost
PST CLC stát nejvýznamnějším poskytovatelem celních služeb v České republice.

Jak hodnotíte výsledky právě uzavřeného fiskálního roku 2018 společnosti PST CLC? 

Rok 2018 je dalším úspěšným rokemv řadě, kdy jsme dosáhli plánovaných hospodářských výsledků a rovněž jsme zaznamenali značný obchodní rozvoj. Hospodářský výsledek před zdaněním dosáhl výše téměř 29 milionů Kč, což je o tři miliony Kč více oproti předchozímu období. V oblasti tržeb došlo v roce 2018 oproti stejnému období roku 2017 k navýšení o více než 42 milionů Kč.
Největší rozvoj obchodních aktivit zaznamenala naše divize Přeprav a dále také divize Celních služeb.
Divize Logistika se udržela víceméně na stejných objemech, nicméně si výrazně polepšila v oblasti provozních hospodářských výsledků.
Tak jako v předchozích obdobích jsme i loni rozvíjeli spolupráci nejen s klíčovými klienty našich divizí. Výrazněji jsme se zaměřili na nové marketingové aktivity, které napomáhají rozvoji obchodu a získávání nových akvizic. Pilotním projektem byla implementace PPC kampaní s orientací na celní služby. Díky tomu postupně získáváme nové kontakty a možnosti k rozvoji v oblasti, která je pro nás stále klíčová. Úspěšně jsme obhájili požadavky normy ISO 9001 a ISO 14001, která předcházela recertifikačnímu auditu integrovaného systému. Loni v říjnu jsme auditem úspěšně prošli a byla nám udělena certifikace na následující tři roky.

Můžete se zaměřit na jednotlivé divize vaší společnosti? Jak se jim loni dařilo?

Celní služby aktuálně provozujeme na šestnácti pracovištích s více než70 celními deklaranty. V roce 2017 jsme započali cestu s cílem posílit
naše pozice na tuzemském trhu a stát se nejvýznamnějším poskytovatelem celních služeb v České republice. V tomto trendu jsme nepolevili ani v roce 2018 a nadále v něm hodláme pokračovat i do budoucna. Stavebním kamenem je pro nás dlouhodobá spolupráce se společností Foxconn, která je doplňována asi 400 partnery stávajícími i nově získanými. V celních službách jsme skuteční profesionálové a toto povědomí se snažíme šířit hlavně díky kvalitní a dobře odvedené práci našich zaměstnanců. Divize Logistika si výrazně polepšila
v oblasti ziskovosti hlavně díky extrémně silné sezoně společnosti Continental Barum. Pozitivně lze hodnotit i pokračující spolupráci se společností Philip Morris, které poskytujeme služby interní logistiky v Kutné Hoře. Rovněž naše dceřiná společnost v Maďarsku úspěšně
rozvíjí své logistické projekty, což je doloženo i prodloužením kontraktu s firmou Zoltek, pro kterou realizujeme nově i část přeprav. Ačkoli největší obchodní rozvoj zaznamenala divize Přeprav, nárůst tržeb se adekvátně v navýšení hospodářských výsledků neprojevil. Důvodem
byl růst nákladů spojený s nedostatkem zaměstnanců v oblasti řidičů, s tím související nedostatečné kapacity a dramatický nárůst nákupních cen. Naproti tomu je třeba kladně hodnotit obnovení spolupráce se společností COSCO Shipping na zajišťování tzv. první a poslední míle pro vlaky z Pirea do terminálu Pardubice.

Nejen v oblasti logistiky panuje dlouhodobý nedostatek pracovních sil. Jak se snažíte tuto situaci řešit?

Napjatá situace na trhu se projevuje už několik let a pokračovala i loni. To se odrazilo v mnoha oblastech naší
činnosti. V zájmu získání kvalitních pracovníků jsme proto upravili náborovou kampaň, a to jednak v sekci kariéra na našich webových stránkách a jednak i při spolupráci s větším počtem inzertních portálů. Průměrná mzda napříč společností se v loňském roce zvýšila o více než sedm procent, proběhly významné změny také v oblasti benefitů a rovněž jsme zpracovali program talent managementu pro zajištění nástupnictví na klíčových pozicích prostřednictvím individuálních rozvojových plánů. Aktuálně zaměstnáváme 364 zaměstnanců v Česku a 50 zaměstnanců v PST Hungary, kterým i nadále hodláme být spolehlivým partnerem.

ZDROJ: https://www.dnoviny.cz/