Celní poradenství

Celní poradenství

Dokumenty ke stažení

Užitečné odkazy

Celní poradenství

Disponujeme kvalifikovaným týmem celních odborníků, kteří kontinuálně monitorují změny legislativy v celní problematice, působí jako konzultanti při zavádění nových procesů, pořádají školení a semináře, a to vše dle konkrétních požadavků a potřeb zákazníků.

Pravidelný monitoring změn legislativy

Pečlivě vyhodnocujeme novely celních a daňových předpisů včetně právních úprav souvisejících se zahraničním i vnitro unijním obchodem. Cílem je zabránit finančním postihům ze strany celní správy, které hrozí při nedodržení platné legislativy.

Konzultace při zavádění nových procesů, revize stávajících

V rámci námi nabízených auditů Vám zpracujeme, případně prověříme, veškeré celní procesy tak, aby tyto byla maximálně bezpečné, optimálně nastavené a přinášely Vaší společnosti úspory finanční i časové.

Školení a celní poradenství

Naši kvalifikovaní specialisté s dlouholetou praxí Vám poskytnou školení na míru dle Vašich požadavků, a to i v prostorách Vaší společnosti. Rovněž Vám poradíme v otázkách celní problematiky a platných celních předpisů s cílem optimalizace veškerých celních procesů.