Skip to main content

Spojené království vystoupilo z Evropské unie dne 31. ledna 2020, současně s vystoupením začalo platit přechodné období, které potrvá minimálně do konce roku 2020 a v jehož průběhu bude UK stále aplikovat evropské právo. Poslední měsíce jsou doslova plné turbulentních změn, o kterých se své klienty snažíme informovat co možná nejrychleji a nejpodrobněji.

Celní specialisté PST CLC velmi detailně sledují vývoj a stav příprav na Brexit na britské i evropské straně. Pravidelně novinky konzultujeme s Generálním ředitelstvím cel či Britským velvyslanectvím v Praze. Až v průběhu prosince 2020 došlo k razantní změně v předpokládaném procesu dovozu zboží do Velké Británie z Evropy. Na britské straně začne 1.1.2021 platit další půlroční přechodné období – až do 30.6.2020 nebude v drtivé většině případů potřeba vystavovat pro přepravu zboží EU tranzitních dokument. Exportní celní odbavení bude třeba udělat jen na hranice EU – tj. k nalodění na trajekt či vlak přes kanál La Manche.

Přechodné zjednodušení na straně britské celní správy 

Na britské straně je zaveden systém globálního povolení zjednodušení při propuštění zboží do volného oběhu. To znamená, že veškeré zboží dovážené do Velké Británie bude prakticky při překročení hranic již propuštěno do volného oběhu. Britský dovozce (registrovaný jako plátce DPH v GB a držitel GB čísla EORI) bude zodpovědný za řádné zavedení importních zásilek do svého účetnictví dle tamních zákonů a zvyklostí.

Pokud tak britský dovozce neučiní, splnění zodpovědnosti za nevybrané clo a DPH může být vymáháno po dopravci, který dopravil zboží na území GB.

U ověřených partnerů (příjemců v GB) lze předpokládat, že veškeré importní transakce budou řádně přihlášeny (zapsány do evidence deklaranta) a následně u nich bude podáno doplňkové celní prohlášení.

U případu Ad-hoc případů (přeprav) doporučujeme využít pro přepravu zboží do GB režim tranzitu a tento ukončit u celního úřadu určení v GB, případně u celním úřadem ověřeného schváleného příjemce.

Výše uvedené zjednodušení ale nebude možné využívat vždy. Výjimkou tvoří zboží podléhající kontrole britské celní správy. Mezi takové patří zboží podléhající spotřební dani (alkohol, cigarety), léčiva, chemikálie, zbraně, ryby či zboží podléhající antidumpingovému clu (např. ocel, hliník). Úplný výčet je na stránce Britské celní správy (zde)

Pro zamýšlený vývoz zboží z kontrolního seznamu kontaktujte PST CLC, a.s. pro další instrukce.

V případě zahájení spolupráce s novým obchodním partnerem ve Velké Británii doporučujeme ověření správnosti nastavení všech postupů a podmínek této spolupráce.

Podpora celní deklarace PST CLC vývozcům a dovozcům do/z Velké Británie

Celní specialisté PST CLC dokáží zhodnotit individuální případy vývozu či dovozu zboží do/z Velké Británie a navrhnout a zrealizovat optimální způsob celního odbavení, který minimalizuje prostoje vozidla spojené s celním odbavením. Budeme reagovat na vývoj nařízení spojených s Brexitovým celním odbavením a své zákazníky informovat.

Stávající i noví zákazníci mohou s našimi specialisty komunikovat přes centrální dispečink na telefonu 595 693 728či emailem na celni@pst-clc.cz

Děkujeme za důvěru a těšíme se na spolupráci.

Ing. Vojtěch Brouček

Obchodní ředitel PST CLC, a.s.

Nejedná se o právně závazný text a podmínky dovozu a vývozu zboží v souvislosti s Brexitem mohou být změněny.