Skip to main content

Pozvání Kamily Černé do dalšího dílu v rámci Reliant BroadCAST přijali pan Petr Škapa, vedoucí oddělení metodiky celního řízení společnosti PST CLC a plk. Mgr. Lubomír Doskočil z celního odboru Generálního ředitelství cel ČR.