Skip to main content

Při vývozu z EU do Velké Británie (GB) musí být ke zboží/zásilce vystaven vývozní doprovodný doklad neboli VDD, také známý pod zkratkou EX A. Platnost tohoto dokladu ovšem končí na hranicích EU, a již není umožněn vstup do GB pouze na základě VDD + EORI příjemce, jak tomu bylo do konce roku 2021, kdy v Británii skončilo období určitého zjednodušení při importním vyclívání.

K projetí Lamanšského průlivu například do Doveru je nyní v Británii aktivní tzv. systém GVMS  (Goods vehicle movement system), jenž se používá k registraci vozidel přepravujících zboží.

Funguje podobně jako Logistická obálka ve Francouzském systému SI Brexit.

Pro nalodění ve Francii na trajekt, či obdržení povolení vjet do Eurotunnelu musí mít řidič každého vozidla prostřednictvím Britského systému GVMS vygenerováno tzv. GMR (Goods movement reference).

GMR se tedy nedělá na jednotlivou zásilku, ale na celé auto, pokud veze více zásilek.

Pro vygenerování GMR musíte mít jednu z níže uvedených informací, které vložíte do systému GVMS:

  • MRN Tranzitu vystaveného na některém celním úřadě v EU, nebo
  • Číslo přede-cleného celního prohlášení z Velké Británie tzv. „C88“, což je forma zjednodušeného celního prohlášení(tento způsob je aktuálně nejpoužívanější), nebo
  • EORI příjemce v GB, který má schválen postup vyclívaní tzv.  ZÁPIS DO ZÁZNAMŮ DEKLARANTA (EIDR – Entry in Declarant Records).

V systému GVMS lze ověřit status jednotlivých GMR a řidič následně při vylodění, či výjezdu z Eurotunnelu vidí, zdali je pro jeho zásilku vyhlášená celní kontrola, či může pokračovat přímo k příjemci.

Dle dosavadních zkušeností víme, že systém GVMS číselné údaje vložených dat ověřuje, například pokud číslo zjednodušeného celního prohlášení „C88“ není platné, není možné obdržet aktivní GMR.

V návaznosti na změny popsané výše, požadují nově dopravci po exportérech, jejichž zásilku mají nakládat, také informaci, jakou formou bude v Británii řešeno importní proclení, jelikož bez této zpětné vazby nemohou zdárně „proplout“ do GB.

Přestože je systém GVMS určen primárně pro dopravce, z nichž mnozí již v systému registrováni jsou, naše společnost PST CLC, a.s. umí službu spojenou s registrací zásilek mířících do Británie poskytnout.

Zároveň pro zásilky, jež nejsou ze strany Britských celních agentů přede-cleny nabízíme našim zákazníkům vystavení tranzitního celního prohlášení (T1/T2), který musí být následně řádně ukončen na jednom z vnitrozemských celních úřadů v rámci standardní importní celní procedury, či formou institutu schváleného příjemce v držení konkrétního celního agenta.

Podpora celní deklarace PST CLC vývozcům do Velké Británie

Celní specialisté PST CLC dokážou zhodnotit individuální případy vývozu zboží do Velké Británie.

Průběžně reagujeme na vývoj nařízení spojených s Brexitovým celním odbavením a své zákazníky pravidelně informujeme.

Stávající i noví zákazníci mohou s našimi specialisty komunikovat přes centrální dispečink na telefonu 595 693 728 či emailem na celni@pst-clc.cz

Děkujeme za důvěru a těšíme se na spolupráci.