Skip to main content

Dne 29. 12. 2017 byla zveřejněna směrnice Rady (EU) 2017/2455, o určitých povinnostech v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží na dálku (e-commerce).

Na základě této změny mělo být s účinkem od 1. 1. 2021 zrušeno osvobození od DPH při dovozu zboží u zásilek v hodnotě do 22 EUR.

V tuto chvíli se jedná se o nejčastěji využívanou formu dovozů zásilek typu B2C, bez nutnosti platby cla a DPH.

Na tuto novelu se dlouhodobě jednotlivé členské státy EU připravovaly. Nicméně vzhledem k nečekanému vypuknutí krize COVID-19 a jejímu významnému dopadu musely členské státy změnit své priority a přesunout zdroje určené na provádění balíčku týkajícího se DPH v oblasti elektronického obchodování na boj proti pandemii.

V této souvislosti Evropská komise projednává změnu uvedeného nařízení, která posune jeho účinnost na 1. červenec 2021.

O dalších novinkách Vás budeme informovat.

Tým celních specialistů PST CLC, a.s.

Email: celni@pst-clc.cz