Skip to main content

PST CLC Mitsui-Soko a.s. upozorňuje na povinnost podání hlášení CBAM obsahující skutečná data do 31. července.

Co je CBAM?

CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) je mechanismus uhlíkového cla zavedený Evropskou unií, jehož cílem je snížit emise skleníkových plynů. Funguje tak, že uvaluje clo na dovoz určitých produktů z oblastí s nižšími ekologickými standardy, čímž podporuje rovné podmínky mezi domácími a zahraničními výrobci. V budoucnosti se očekává, že CBAM bude rozšířen na více produktů a odvětví, aby dále podpořil globální snahy o snižování emisí.

Naše společnost nabízí kompletní podporu při přípravě a podání těchto hlášení, včetně odborného poradenství a zastupování v celním řízení.

Kontakt pro více informací:

Petr Škapa

Telefon: +420 724 880 329

E-mail: petr.skapa@pst-clc.cz