Zajištění dokumentů CoO a ATA KARNET

Vyřídíme Vaše dokumenty na Hospodářské komoře ČR

Ušetřete cenný čas, starosti i cestování spojené s vyřízením obchodních dokladů. Zkušení specialisté PST CLC Mitsui-Soko za Vás vše vyřídí.

Certificate of origin (COO)

Jedná se o doklad o nepreferenčním původu zboží, který je nezbytný pro obchod s některými státy nebo s některými komoditami. Určení nepreferenčního původu zboží je klíčovou součástí mezinárodního obchodu.

Příslušný doklad pro Vás vystavíme a zajistíme jeho potvrzení na Hospodářské komoře (HK) ČR.

Co k tomu budeme potřebovat

 • Plnou moc
 • Objednávku
 • Pro potvrzení evropského původu zboží kopii Vaší exportní faktury
 • Pro potvrzení jiného než evropského původu i důkaz o tomto původu nebo o dovozu do EU

Originál dokladu certificate of origin po vyřízení

 • Výtisk pro příjemce zašleme poštou nebo kurýrem na určenou adresu v zahraničí
 • Výtisk pro vývozce zašleme poštou nebo kurýrem na určenou adresu v ČR nebo EU
 • Kopii dokladu zašleme také v elektronické podobě

Potvrzení dokladu na hospodářské komoře probíhá

 • V normálním režimu obvykle do tří pracovních dnů
 • Expresně do 24 hodin

V současné době je vystavení toho dokumentu požadováno při obchodu mezi zeměmi EU a Tureckem.

ATA karnet

Je mezinárodní doklad pro celní účely, který slouží k dočasnému vyvezení zboží osvobozeného od cla a daní. Tento dokument můžete použít pro obchodní vzorky, zařízení potřebná pro výkon povolání, vědecko-výzkumný materiál nebo pro prezentační nabídku na různých veletrzích a výstavách po celém světě.

Omezení karnetu ATA

 • časové – doba platnosti karnetu je maximálně 1 rok od data vystavení, celní úřady mohou dobu platnosti přiměřeně zkrátit
 • územní – karnet lze použít jen ve smluvních zemích, kterých je v současnosti 78
 • Karnet ATA nelze použít na předměty vyvážené k opracování, opravám, na spotřební zboží a zboží k prodeji
 • věcné – karnety ATA lze použít pro dočasný vývoz a dovoz především těchto předmětů:
 • zařízení potřebná pro výkon povolání (mimo zařízení určená pro stavební a zemní práce)
 • obchodní vzorky
 • zboží určené k vystavení nebo použití na výstavách a veletrzích
 • vědecko-výzkumný materiál

Vše Vám vysvětlíme a pomůžeme Vám s přípravou podkladů pro úspěšné získání karnetu ATA.

Co k tomu budeme potřebovat

 • Plnou moc
 • Objednávku
 • Podepsanou smlouvu zákazníka s HK ČR
 • Další doklady dle dohody s ohledem na konkrétní případ

Dále je nutností vystavený ATA Karnet otevřít na Celním úřadě spolu s předložením zboží.

Vše pro Vás samozřejmě také rádi zařídíme.

Služba PST CLC Mitsui-Soko obsahuje

 • Poradenství při stanovení a způsobu předložení dokladů
 • Příprava smlouvy zákazníka s HK ČR
 • Zajištění vyplnění šablon pro vystavení dokladu na HK ČR
 • Zajištění jeho potvrzení na HK ČR
 • Komunikace a odeslání dle instrukcí zákazníka
 • Přeúčtování nákladů uhrazených HK ČR 1:1
 • Dopravné – odeslání dokladu podle ceníku kurýra/pošty 1:1