Zajištění celního dluhu

Zajištění celního dluhu

Naše společnost disponuje zajištěním celního dluhu pro všechny celní režimy a všechny formy celního řízení v přímém i nepřímém zastoupení.

Jako jediní v České republice jsme schváleným subjektem k zajištění celního dluhu, což znamená, že jsme:

  • ručitel pro jednotlivou jistotu s použitím záručního dokladu pro jiné operace než režim tranzitu;
  • ručitel pro jednotlivou jistotu s použitím záručního dokladu pro společný tranzitní režim/tranzitní režim Unie.

Předmětné záruční doklady lze využít pro zajištění celního dluhu v případech, kdy není využíváno zjednodušené celní řízení.

Pokud aktuálně nedisponujete dostatečnou výší vlastní záruky, nebo vlastní záruku nemáte vůbec, můžete pro zajištění celního dluhu využít naše záruční doklady.